DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma starosti

 • O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
 • Neboj se – já jsem s tebou,
  nestrachuj se – já jsem tvůj Bůh.
  Posilním tě a podpořím,
  podepřu tě svou spravedlivou pravicí.
 • Proto vám říkám: Nemějte starost o svůj život ani o své tělo – co budete jíst a pít a co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení?
 • Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží.
 • Nemějte starost o zítřek; zítřek bude mít své vlastní starosti. Den má dost svého trápení.
 • Když nitro měl jsem plné úzkostí,
  tvé utěšení mi bylo rozkoší!
 • Nermuťte se v srdcích. Věříte v Boha, věřte i ve mne.
 • Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám; já dávám jinak, než jak dává svět. Nermuťte se v srdcích a nemějte strach.
 • Starosti člověka tíží v srdci,
  laskavé slovo ale radost navrátí.
 • Ty, Pane, víš o každé mé touze,
  můj nářek před tebou není utajen.
 • Čím více moudrosti, tím více mrzutosti;
  kdo množí vědění, množí žal.
 • Nemějte starost o svůj život ani o své tělo – co budete jíst a co si oblečete. Život je přece víc než jídlo a tělo víc než oblečení.
 • Bůh je schopen rozhojnit k vám veškerou milost, abyste vždycky a ve všem měli veškerý dostatek a mohli se štědře účastnit každého dobrého díla.
 • Zármutek si k srdci nepřipouštěj
  a všechny potíže drž si od těla –
  vždyť dětství a mládí je marnost prchavá!
 • Když vás budou odvádět a dávat do vězení, nedělejte si předem starosti, co máte říci, ale mluvte, co vám bude dáno v tu chvíli. Nejste to totiž vy, kdo mluví, ale Duch svatý.
 • Do trní je zaseto u toho, kdo slyší Slovo, ale starosti tohoto světa a oklamání bohatstvím to slovo dusí, a tak se stává neplodným.
 • Uslyšel jsem mocný hlas z trůnu: „Hle, Boží stánek s lidmi: bude bydlet s nimi a oni budou jeho lid; Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. On jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude, ani nářek ani křik ani bolest už nikdy nebude; neboť minulé věci pominuly.“
 • Nato Job vstal, roztrhl svůj plášť a oholil si hlavu. Potom padl na zem a klaněl se:
  „Nahý jsem vyšel z lůna své matky,
  nahý se k ní zas navrátím.
  Hospodin dal, Hospodin vzal.
  Ať je požehnáno jméno Hospodin!“
 • Podívejte se na havrany. Nesejí ani nežnou, nemají spíže ani stodoly, ale Bůh je živí. Čím větší cenu máte vy než ptáci!
 • Můj Vykupitel žije, to jedno vím,
  a že nakonec se nad prachem postaví.
 • Zbožný zármutek totiž působí pokání, jež vede ke spáse, takže není čeho litovat. Světský zármutek však působí smrt.

Biblický verš dne

Kdo zasívá pro své tělo, sklidí z těla záhubu; kdo zasívá pro Ducha, sklidí z Ducha věčný život.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Denní oznámeníE-mailFacebookAndroid-appNa vašem webu

Náhodný Biblický verš

Jsi pro mne tolik drahocenný,
jsi mi tak vzácný, tak tě miluji,
že za tebe vyměním všechny lidi,
za tvůj život dám celé národy.
Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte