DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma ochrana

«Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Efezským 6:11»
Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.Put on the whole armour of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil.
Tys má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. -Sela-Thou art my hiding place; thou shalt preserve me from trouble; thou shalt compass me about with songs of deliverance. Selah.
Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.God is our refuge and strength, a very present help in trouble.
Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě.Be strong and of a good courage, fear not, nor be afraid of them: for the Lord thy God, he it is that doth go with thee; he will not fail thee, nor forsake thee.
Proto smíme říkat s důvěrou: ‚Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk?‘So that we may boldly say, The Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me.
Žádná zbraň vyrobená proti tobě se nesetká se zdarem, každý jazyk, jenž proti tobě povstane na soudu, usvědčíš ze svévole. Toto je dědictví Hospodinových služebníků, jejich spravedlnost je ode mne, je výrok Hospodinův.No weapon that is formed against thee shall prosper; and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is of me, saith the Lord.
Podal jsi mi štít své spásy, tvoje pravice mě podepírá, tvá mírnost mé síly rozmnožila. Dals volnost mým krokům, nohy se mi nepodvrtnou.Thou hast also given me the shield of thy salvation: and thy right hand hath holden me up, and thy gentleness hath made me great. Thou hast enlarged my steps under me, that my feet did not slip.
Ochraňuj mě, Bože, utíkám se k tobě!Preserve me, O God: for in thee do I put my trust.
Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet.The Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace.
Hospodin je při mně, nebojím se. Co by mi mohl udělat člověk?The Lord is on my side; I will not fear: what can man do unto me?
Tys má skrýš a štít můj, čekám na tvé slovo.Thou art my hiding place and my shield: I hope in thy word.
Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.I can do all things through Christ which strengtheneth me.
Já sám až do vašeho stáří, až do šedin vás budu nosit. Já jsem vás učinil a já vás ponesu, budu vás nosit a zachráním.And even to your old age I am he; and even to hoar hairs will I carry you: I have made, and I will bear; even I will carry, and will deliver you.
S Bohem, jehož cesta je tak dokonalá! To, co řekne Hospodin, je protříbené. On je štítem všech, kteří se k němu utíkají.As for God, his way is perfect: the word of the Lord is tried: he is a buckler to all those that trust in him.
Já však budu zpívat o tvé síle, nad tvým milosrdenstvím hned zrána budu plesat. Vždyť ses mi stal nedobytným hradem, útočištěm v den soužení mého.But I will sing of thy power; yea, I will sing aloud of thy mercy in the morning: for thou hast been my defence and refuge in the day of my trouble.
Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.Keep thy heart with all diligence; for out of it are the issues of life.
Ze všech stran jsi mi však, Hospodine, štítem, tys má sláva, ty mi zvedáš hlavu.But thou, O Lord, art a shield for me; my glory, and the lifter up of mine head.
Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us?
Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese.I have set the Lord always before me: because he is at my right hand, I shall not be moved.
Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka.It is better to trust in the Lord than to put confidence in man.
Všechna Boží řeč je protříbená, on je štítem těch, kteří se k němu utíkají.Every word of God is pure: he is a shield unto them that put their trust in him.
Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý jak do hradu.The name of the Lord is a strong tower: the righteous runneth into it, and is safe.
Či myslíš, že bych nemohl poprosit svého Otce, a poslal by mi ihned víc než dvanáct legií andělů?Thinkest thou that I cannot now pray to my Father, and he shall presently give me more than twelve legions of angels?
Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.He shall cover thee with his feathers, and under his wings shalt thou trust: his truth shall be thy shield and buckler.
Kdo je Bůh krom Hospodina, kdo je skála, ne-li Bůh náš!For who is God, save the Lord? and who is a rock, save our God?

Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy.Learn to do well; seek judgment, relieve the oppressed, judge the fatherless, plead for the widow.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.

Náhodný Biblický verš

Všechnu ‚svou starost vložte na něj‘, neboť mu na vás záleží.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!