DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma ochrana

«Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Efezským 6:11»
Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.Put on the full armor of God, so that you can take your stand against the devil’s schemes.
Tys má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. -Sela-You are my hiding place; you will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance.
Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble.
Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě.Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them, for the Lord your God goes with you; he will never leave you nor forsake you.
Proto smíme říkat s důvěrou: ‚Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk?‘So we say with confidence, “The Lord is my helper; I will not be afraid. What can mere mortals do to me?”
Žádná zbraň vyrobená proti tobě se nesetká se zdarem, každý jazyk, jenž proti tobě povstane na soudu, usvědčíš ze svévole. Toto je dědictví Hospodinových služebníků, jejich spravedlnost je ode mne, je výrok Hospodinův.“No weapon forged against you will prevail, and you will refute every tongue that accuses you. This is the heritage of the servants of the Lord, and this is their vindication from me,” declares the Lord.
Podal jsi mi štít své spásy, tvoje pravice mě podepírá, tvá mírnost mé síly rozmnožila. Dals volnost mým krokům, nohy se mi nepodvrtnou.You make your saving help my shield, and your right hand sustains me; your help has made me great. You provide a broad path for my feet, so that my ankles do not give way.
Ochraňuj mě, Bože, utíkám se k tobě!Keep me safe, my God, for in you I take refuge.
Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet.The Lord will fight for you; you need only to be still.
Hospodin je při mně, nebojím se. Co by mi mohl udělat člověk?The Lord is with me; I will not be afraid. What can mere mortals do to me?
Tys má skrýš a štít můj, čekám na tvé slovo.You are my refuge and my shield; I have put my hope in your word.
Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.I can do all this through him who gives me strength.
Já sám až do vašeho stáří, až do šedin vás budu nosit. Já jsem vás učinil a já vás ponesu, budu vás nosit a zachráním.Even to your old age and gray hairs I am he, I am he who will sustain you. I have made you and I will carry you; I will sustain you and I will rescue you.
S Bohem, jehož cesta je tak dokonalá! To, co řekne Hospodin, je protříbené. On je štítem všech, kteří se k němu utíkají.As for God, his way is perfect: The Lord’s word is flawless; he shields all who take refuge in him.
Já však budu zpívat o tvé síle, nad tvým milosrdenstvím hned zrána budu plesat. Vždyť ses mi stal nedobytným hradem, útočištěm v den soužení mého.But I will sing of your strength, in the morning I will sing of your love; for you are my fortress, my refuge in times of trouble.
Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it.
Ze všech stran jsi mi však, Hospodine, štítem, tys má sláva, ty mi zvedáš hlavu.But you, Lord, are a shield around me, my glory, the One who lifts my head high.
Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?What, then, shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us?
Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese.I keep my eyes always on the Lord. With him at my right hand, I will not be shaken.
Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka.It is better to take refuge in the Lord than to trust in humans.
Všechna Boží řeč je protříbená, on je štítem těch, kteří se k němu utíkají.Every word of God is flawless; he is a shield to those who take refuge in him.
Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý jak do hradu.The name of the Lord is a fortified tower; the righteous run to it and are safe.
Či myslíš, že bych nemohl poprosit svého Otce, a poslal by mi ihned víc než dvanáct legií andělů?Do you think I cannot call on my Father, and he will at once put at my disposal more than twelve legions of angels?
Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.He will cover you with his feathers, and under his wings you will find refuge; his faithfulness will be your shield and rampart.
Kdo je Bůh krom Hospodina, kdo je skála, ne-li Bůh náš!For who is God besides the Lord? And who is the Rock except our God?

Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy.Learn to do right; seek justice. Defend the oppressed. Take up the cause of the fatherless; plead the case of the widow.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘

Náhodný Biblický verš

Pro vás se nehodí vnější ozdoba – splétat si vlasy, ověšovat se zlatem, střídat oděvy – nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné: tichý a pokojný duch; to je před Bohem převzácné.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!