DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Římanům - ČEP & ARC

«Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby… Římanům 15:13»
Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého.Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo.
Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração.
On ‚odplatí každému podle jeho skutků‘.O qual recompensará cada um segundo as suas obras.
A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko! Jemu buď sláva na věky. Amen.Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas; glória, pois, a ele eternamente. Amém!
Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost.Sede unânimes entre vós; não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes; não sejais sábios em vós mesmos.
Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému.O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem.
Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme.Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos.
V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu.Não sejais vagarosos no cuidado; sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor.
Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros.

Biblický verš dne

Železo se ostří železem a jeden ostří tvář druhého.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!