DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Římanům - ČEP & B21

«Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby… Římanům 15:13»
Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého.Kéž vás tedy Bůh naděje naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, tak aby vaše naděje rostla mocí Ducha svatého stále víc a víc.
Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.V naději radostní, v soužení trpěliví, v modlitbě vytrvalí.
On ‚odplatí každému podle jeho skutků‘.On „odplatí každému podle jeho skutků“
Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko! Jemu buď sláva na věky. Amen.Všechno je z něj, skrze něj a pro něj! Jemu buď sláva navěky! Amen.
A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.Nenechte se formovat tímto světem – raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle – co je dobré, náležité a dokonalé.
Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost.Berte na sebe navzájem ohled, nebuďte domýšliví, ale mějte sounáležitost s obyčejnými. Nespoléhejte na vlastní moudrost.
Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému.Láska ať je bez přetvářky. Mějte odpor ke zlu, tíhněte k dobru.
Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme.Když ale doufáme v to, co nevidíme, pak to trpělivě očekáváme.
V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu.V pilnosti buďte vytrvalí, ve službě Pánu horliví.
Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy.Jako máme v jednom těle mnoho údů, ale všechny údy nemají stejný úkol, tak i nás je mnoho, ale v Kristu jsme jedno tělo a jako jednotlivé údy patříme k sobě navzájem.

Biblický verš dne

Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.

Náhodný Biblický verš

Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!