DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma vdovy

 • Pečuj o vdovy, které jsou skutečně opuštěné.
 • Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa.
 • Žádnou vdovu a sirotka nebudete utiskovat. Jestliže je přece budeš utiskovat a oni budou ke mně úpět, jistě jejich úpění vyslyším. Vzplanu hněvem a pobiji vás mečem, takže z vašich žen budou vdovy a z vašich synů sirotci.
 • Prozpěvujte Bohu, pějte žalmy jeho jménu,
  upravujte cestu tomu, který jede pustinami.
  Hospodin je jeho jméno,
  jásotem ho oslavujte.
  Otec sirotků, obhájce vdov
  je Bůh v obydlí svém svatém.
 • Učte se činit dobro.
  Hledejte právo,
  zakročte proti násilníku,
  dopomozte k právu sirotkovi,
  ujímejte se pře vdovy.
 • Toto praví Hospodin zástupů: Vynášejte pravdivé rozsudky a ať každý prokazuje svému bratru milosrdenství a slitování. Neutiskujte vdovu a sirotka, bezdomovce a trpícího, nikdo ať ve svém srdci nezamýšlí proti bratru nic zlého.
 • Hospodin ochraňuje ty, kdo jsou bez domova,
  ujímá se sirotka i vdovy,
  svévolným však mate cestu.
 • Ústa otevři, suď spravedlivě
  a zastaň se utištěného a ubožáka.
 • Že jsem utištěného zachránil, když volal o pomoc,
  i sirotka, který neměl, kdo by pomohl.
  Žehnání hynoucího se snášelo na mne
  a srdce vdovy jsem pohnul k plesání.
 • Jestliže napravíte své cesty a své skutky, budete-li mezi sebou zachovávat právo, nebudete-li utlačovat bezdomovce, sirotka a vdovu, nebudete-li na tomto místě prolévat nevinnou krev a nebudete-li chodit ke své škodě za jinými bohy, pak vás nechám přebývat na tomto místě, v zemi, kterou jsem dal vašim otcům na věky věků.

Biblický verš dne

Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Denní oznámeníE-mailFacebookAndroid-appNa vašem webu

Náhodný Biblický verš

Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!