DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma vyznávání

«Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a… 1. Janův 4:15»
Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in him, and he in God.
Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný.Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful.
A k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.
„Můj podíl je Hospodin,“ praví má duše, proto na něj čekám.“The Lord is my portion,” says my soul, “Therefore I hope in Him!”
Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení.For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation.
Neboť je psáno: ‚Jako že jsem živ, praví Hospodin, skloní se přede mnou každé koleno a každý jazyk vyzná, že jsem Bůh.‘For it is written: “As I live, says the Lord, Every knee shall bow to Me, And every tongue shall confess to God.”
Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němuž ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky.Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, to which you were also called and have confessed the good confession in the presence of many witnesses.
Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved.
Svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval, řekl jsem: „Vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti.“ A ty jsi ze mne sňal nepravost, hřích můj. -Sela-I acknowledged my sin to You, And my iniquity I have not hidden. I said, “I will confess my transgressions to the Lord,” And You forgave the iniquity of my sin. Selah
Kdo to je Král slávy? Hospodin zástupů, on je Král slávy! -Sela-Who is this King of glory? The Lord of hosts, He is the King of glory. Selah
Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž přiznám se k němu před svým Otcem a před jeho anděly.He who overcomes shall be clothed in white garments, and I will not blot out his name from the Book of Life; but I will confess his name before My Father and before His angels.
Kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Kdo vyznává Syna, má i Otce.Whoever denies the Son does not have the Father either; he who acknowledges the Son has the Father also.

Biblický verš dne

Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější?

Náhodný Biblický verš

Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlebu a tvé vodě. Vzdálím od tebe nemoc.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější?

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!