DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Žalmy - B21 & CEI

«Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido. Fammi… Salmo 143:8»
Kéž ráno uslyším o lásce tvé – jsi má jediná naděje! Ukaž mi cestu, po níž bych šel – tobě svou duši svěřil jsem.Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido. Fammi conoscere la strada da percorrere, perché a te si innalza l'anima mia.
Kéž ti dá, po čem tvé srdce touží, všechny tvé úmysly kéž naplní!Ti conceda secondo il tuo cuore, faccia riuscire ogni tuo progetto.
Hospodin tě ochrání před vším zlým, tvou duši ochrání. Hospodin ochrání tvé vycházení i vcházení jak nyní, tak i navěky!Il Signore ti proteggerà da ogni male, egli proteggerà la tua vita. Il Signore veglierà su di te, quando esci e quando entri, da ora e per sempre.
Kdykoli bojím se, v tobě mám naději!Nell'ora della paura, io in te confido.
Proč jsi sklíčená, duše má, proč jsi ve mně tak ztrápená? Spolehni na Boha – ještě mu budu děkovat; on je můj Bůh, má záchrana!Perché ti rattristi, anima mia, perché su di me gemi? Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, lui, salvezza del mio volto e mio Dio.
I když mé tělo i srdce strádají, Bůh je má síla, můj podíl navěky!Vengono meno la mia carne e il mio cuore; ma la roccia del mio cuore è Dio, è Dio la mia sorte per sempre.
Svíce mým krokům je slovo tvé, svítí mi na cestě.Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino.
Jak je to vzácné a jak příjemné, když bratři žijí spolu v jednotě!Ecco quanto è buono e quanto è soave che i fratelli vivano insieme!
Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina! Haleluja!Lodatelo con cembali sonori, lodatelo con cembali squillanti; ogni vivente dia lode al Signore. Alleluia.
Ty jsi má skrýše, před úzkostí mě chráníš, vítězným jásotem mě obklopíš! sélaTu sei il mio rifugio, mi preservi dal pericolo, mi circondi di esultanza per la salvezza.

Biblický verš dne

Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, neshromažďují do stodol, ale váš nebeský Otec je živí. Nejste snad vy mnohem dražší?

Náhodný Biblický verš

„‚Můžeš-li‘?“ opáčil Ježíš. „Pro věřícího je možné všechno.“Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, neshromažďují do stodol, ale váš nebeský Otec je živí. Nejste snad vy mnohem dražší?

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!