DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Žalmy - B21 & ČEP

«Ohlas mi zrána své milosrdenství, neboť doufám v tebe. Dej mi poznat… Žalm 143:8»
Kéž ráno uslyším o lásce tvé – jsi má jediná naděje! Ukaž mi cestu, po níž bych šel – tobě svou duši svěřil jsem.Ohlas mi zrána své milosrdenství, neboť doufám v tebe. Dej mi poznat cestu, po níž mám jít, neboť k tobě pozvedám svou duši.
Kéž ti dá, po čem tvé srdce touží, všechny tvé úmysly kéž naplní!Kéž ti dá, po čem tvé srdce touží, kéž splní každý tvůj záměr!
Hospodin tě ochrání před vším zlým, tvou duši ochrání. Hospodin ochrání tvé vycházení i vcházení jak nyní, tak i navěky!Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky.
Kdykoli bojím se, v tobě mám naději!Přichází den strachu, já však doufám v tebe.
Proč jsi sklíčená, duše má, proč jsi ve mně tak ztrápená? Spolehni na Boha – ještě mu budu děkovat; on je můj Bůh, má záchrana!Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jemu, své spáse. On je můj Bůh.
I když mé tělo i srdce strádají, Bůh je má síla, můj podíl navěky!Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl.
Jak je to vzácné a jak příjemné, když bratři žijí spolu v jednotě!Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně!
Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina! Haleluja!Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina! Haleluja.
Ty jsi má skrýše, před úzkostí mě chráníš, vítězným jásotem mě obklopíš! sélaTys má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. -Sela-
Uzdravuje v srdci ztrápené a ovazuje jejich zranění.Uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje.

Biblický verš dne

Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být Božími dětmi – všem těm, kdo věří v jeho jméno.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!