DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma plánování

«Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny. Přísloví 16:3»
Hospodinu svěř všechny své činy, tvoje úmysly se potom naplní.Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny.
Když někdo z vás bude chtít postavit věž, nesedne si nejdříve, aby spočítal náklad, zda má na její dokončení?Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokončení stavby?
Já sám přece vím, jak o vás přemýšlím, praví Hospodin. Mám v úmyslu váš prospěch, a ne neštěstí; chci vám dát budoucnost a naději.Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.
Člověk přemítá v srdci o své cestě, jeho kroky však řídí Hospodin.Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin.
Kéž ti dá, po čem tvé srdce touží, všechny tvé úmysly kéž naplní!Kéž ti dá, po čem tvé srdce touží, kéž splní každý tvůj záměr!
Bez porady se plány hroutí, při množství rádců se však naplní.Plány selžou bez společné porady, kdežto při množství rádců se uskuteční.
Člověk má v srdci mnohé plány, stane se ale, co chce Hospodin.Člověk má v srdci mnoho plánů, ale úradek Hospodinův obstojí.
Kéž ráno uslyším o lásce tvé – jsi má jediná naděje! Ukaž mi cestu, po níž bych šel – tobě svou duši svěřil jsem.Ohlas mi zrána své milosrdenství, neboť doufám v tebe. Dej mi poznat cestu, po níž mám jít, neboť k tobě pozvedám svou duši.
Vše má svou chvíli, každá věc pod nebem má svůj čas.Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas.
Mé smýšlení není vaším smýšlením a vaše cesty nejsou mými cestami, praví Hospodin.Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův.
Nenič se honbou za bohatstvím, měj rozum a rychle přestaň s tím.Neštvi se za bohatstvím, z vlastního rozumu toho zanech.
Nauč nás počítat naše dny, abychom v srdci zmoudřeli!Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce.
Od Hospodina zástupů to všechno pochází – jak podivuhodné jsou jeho záměry, jak velkolepý je v moudrosti!Také toto pochází od Hospodina zástupů. Podivuhodný je ve svém úradku, veliký ve své pohotové pomoci.
Jako je vysoko nebe nad zemí, tak jsou mé cesty nad vašimi cestami, tak je mé smýšlení nad vaším smýšlením.Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.
Nám to však Bůh zjevil skrze Ducha, neboť Duch zkoumá všechny věci, i Boží hlubiny.Nám však to Bůh zjevil skrze Ducha; Duch totiž zkoumá všechno, i hlubiny Boží.
Jistě! Panovník Hospodin nepůsobí nic, aniž sdílí své tajemství se svými služebníky, proroky.Ovšem, Panovník Hospodin nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství prorokům, svým služebníkům.
Nezáviď člověku, jenž páchá násilí, nesdílej žádnou z jeho cest. Hospodinu se hnusí každý zvrhlík, s upřímnými však sdílí svá tajemství.Nezáviď násilníkovi, žádnou z jeho cest si nezvol. Neboť Hospodin má neupřímného v ohavnosti, s přímými však je v důvěrném obecenství.

Biblický verš dne

Nadto vždy buďte oblečeni láskou, která je poutem dokonalosti.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!