DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma peníze

Veďte nezištný život a buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť on řekl: „Nikdy tě neopustím a nikdy nenechám,“Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘
Rychle nabyté jmění se rychle rozuteče, kdo shromažďuje po hrstkách, zbohatne.Jmění snadno nabyté se zmenšuje, kdežto kdo shromažďuje vlastní prací, tomu přibývá.
Ti, kdo touží zbohatnout, upadají do pasti pokušení a do mnoha pošetilých a škodlivých tužeb stahujících lidi do zkázy a záhuby.Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do zkázy a záhuby.
Hospodinovo požehnání obohacuje bez veškerého trápení.Hospodinovo požehnání obohacuje a trápení s sebou nepřináší.
Nenič se honbou za bohatstvím, měj rozum a rychle přestaň s tím.Neštvi se za bohatstvím, z vlastního rozumu toho zanech.
Kdo miluje peníze, peněz se nenasytí; kdo miluje hojnost, nemá nikdy dost. I to je marnost.Kdo miluje peníze, peněz se nenasytí, kdo miluje hojnost, nemá nikdy dosti. Také to je pomíjivost.
Uctívej Hospodina vším, co ti patří, tím nejlepším ze vší své úrody.Cti Hospodina ze svého majetku i prvotinami z celé své úrody!
Lepší je málo s úctou k Hospodinu než velké poklady s neklidem.Je lépe mít málo a bát se Hospodina, než mít velký poklad a s ním neklid.
Tehdy všem řekl: „Dejte si pozor, varujte se veškeré chamtivosti! Život přece nespočívá v hromadění majetku.“A řekl jim: „Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má.“
Vždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce.Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.
Každému dávejte, co jste povinni: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu vážnost, tomu vážnost, komu čest, tomu čest.Dávejte každému, co jste povinni: daň, komu daň; clo, komu clo; úctu, komu úctu; čest, komu čest.
Získat moudrost je nad ryzí zlato, nad stříbro nejčistší je získat rozumnost.Získat moudrost je lepší než ryzí zlato a získat rozumnost je výbornější než stříbro.
Kdo jsem ale já a co je můj lid, abychom mohli přinést tak štědrý dar? To od tebe pochází všechno – to, co jsme dali, bylo z tvé ruky!Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.
Těm, kdo jsou v tomto světě bohatí, klaď na srdce, ať nejsou domýšliví. Ať nespoléhají na nejisté bohatství, ale na Boha, který nám dává hojnost všeho k užívání.Těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazuj, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v Boha, který nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme.
Jeho pán mu řekl: ‚Výborně, dobrý a věrný služebníku! Byl jsi věrný v mále, svěřím ti mnoho. Sdílej radost svého pána.‘Jeho pán mu odpověděl: ‚Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.‘
Klam a lživá slova ode mne vzdal, nedávej mi bohatství ani chudobu. Syť mě pokrmem tak, jak potřebuji.Vzdal ode mne šálení a lživé slovo, nedávej mi chudobu ani bohatství! Opatřuj mě chlebem podle mé potřeby.
Po člověku se žádá, aby byl laskavý; lépe je být chudák nežli podvodník.Na člověku se žádá, aby byl milosrdný; chudák je na tom lépe než lhář.
Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla; v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka.Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení.
Lepší je málo, co má spravedlivý, nežli bohatství spousty ničemů. Paže ničemů budou zpřelámány, spravedlivým je ale Hospodin podporou.Lepší je to málo, co má spravedlivý, než bohatství mnoha svévolníků, neboť svévolníkům budou přeraženy paže, kdežto spravedlivé Hospodin vždy podepírá.
Jen je zahlédneš, bohatství už tu není, roztáhne křídla jako orel, k nebi uletí!Jen letmo na ně pohlédneš, už není! Vždycky si opatří křídla, jak orel odlétne k nebi.
Jméno je cennější než spousta peněz, nad stříbro a zlato je být oblíben.Výborné jméno je nad hojné bohatství, lepší než stříbro a zlato je přízeň.
Proto také platíte daně – vždyť jsou to Boží služebníci a pilně se věnují své práci.Proto také platíte daň. Vládcové jsou v Boží službě, když se drží svých úkolů.
Majetek bohatého je jeho pevnou tvrzí, nepřekonatelnou zdí je v jeho představách.Pevnou tvrzí je boháčovi jeho majetek, jeví se mu jako nedostupná hradba.
Nekalé poklady člověku neprospějí, poctivost zachraňuje před smrtí.Neprávem nabyté poklady neprospějí, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.
V soudný den majetek nijak neprospěje, poctivost ale zachraňuje před smrtí.V den prchlivosti neprospěje majetek, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.

Raduji se z cesty tvých svědectví jako z největšího bohatství.Veselím se z cesty tvých svědectví více než ze všeho jmění.
Pokračovat ve čtení...

Biblický verš dne

A co teď máte z toho, že jste svobodní od hříchu a sloužíte Bohu? Výsledkem vašeho posvěcení je věčný život!

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Denní oznámeníE-mailFacebookAndroid-appNa vašem webu

Náhodný Biblický verš

Ježíš se na ně podíval a řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. U Boha je možné všechno.“Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

A co teď máte z toho, že jste svobodní od hříchu a sloužíte Bohu? Výsledkem vašeho posvěcení je věčný život!

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!