DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma upřímnost

«Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem. 1. Janův 3:18»
Nemilujme pouhými slovy, drazí, ale opravdovými skutky.Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem.
Poctivé vodí jejich upřímnost, proradné zničí jejich falešnost.Přímé vede bezúhonnost, kdežto věrolomné zahubí pokřivenost.
Když se děje spravedlnost a právo, Hospodin to má raději než oběti.Prosazovat spravedlnost a právo je před Hospodinem výbornější než oběť.
Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom žijeme ve tmě, lžeme a nežijeme v pravdě.Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu.
Každému dávejte, co jste povinni: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu vážnost, tomu vážnost, komu čest, tomu čest.Dávejte každému, co jste povinni: daň, komu daň; clo, komu clo; úctu, komu úctu; čest, komu čest.
Blaze čistým v srdci, neboť uvidí Boha.Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.
Usiluj, aby ses mohl před Bohem postavit jako osvědčený dělník, který se nemá zač stydět a který správně vykládá slovo pravdy.Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá zač stydět, protože správně zvěstuje slovo pravdy.
Zvrácený člověk rozsívá sváry, pomlouvač rozeštve i dobré přátele.Proradný člověk vyvolává sváry a klevetník rozlučuje důvěrné přátele.
Zůstávej v klidu před Hospodinem, trpělivě na něj vyčkávej. Nezlob se, když někdo slaví úspěch, když někdo provádí, co si umane.Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle.
Lepší je málo se spravedlností než ohromné zisky s bezprávím.Lepší je maličko se spravedlností než mnoho výtěžků s bezprávím.
Moudrost, která je shůry, je ale především čistá, dále pokojná, vlídná, povolná, plná milosrdenství a dobrého ovoce, nestranná a nepokrytecká.Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky.
Neodpírej dobrodiní těm, kdo je potřebují, když je v tvé moci něco učinit.Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je-li v tvé moci je prokázat.
Nekalé poklady člověku neprospějí, poctivost zachraňuje před smrtí.Neprávem nabyté poklady neprospějí, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.
Především však, bratři moji, nepřísahejte – ani při nebi, ani při zemi, ani žádnou jinou přísahou – ale ať vaše „Ano“ znamená ano a „Ne“ ne, abyste nebyli odsouzeni.Především nepřísahejte, bratří moji, ani při nebi ani při zemi ani při ničem jiném. Vaše ‚ano‘ ať je vždy ‚ano‘ a ‚ne‘ ať je ‚ne‘, abyste nepropadli soudu.
Dobře je člověku, jenž soucitně půjčuje, své záležitosti spravedlivě spravuje.Dobře bývá muži, jenž se smiluje a půjčí a své věci spravuje dle práva.
Prolhané rty se Hospodinu hnusí, kdo žijí v pravdě, ti jej potěší.Zrádné rty jsou Hospodinu ohavností, kdežto zalíbení má v těch, kdo prosazují pravdu.
Nikdo nerozsvítí lampu, aby ji přikryl nádobou nebo postavil pod postel. Postaví ji na svícen, aby příchozí viděli světlo.Nikdo přece nerozsvítí světlo a nepřikryje nádobou ani je nedá pod postel, ale dá je na svícen, aby ti, kdo vcházejí, viděli světlo.
Tvé oči ať vždycky hledí přímě, svým pohledem miř rovnou před sebe.Tvé oči ať hledí rovně, zpříma před sebe se dívej.
Spravedlnosti a právu tenkrát porozumíš, i poctivosti – všem stezkám ke štěstí.Tehdy porozumíš spravedlnosti, právu a přímosti, všemu, co zanechává dobré stopy.
Proto také platíte daně – vždyť jsou to Boží služebníci a pilně se věnují své práci.Proto také platíte daň. Vládcové jsou v Boží službě, když se drží svých úkolů.
Není totiž nic skrytého, co nebude zjeveno, ani nic tajného, co nebude poznáno.Není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno.
Petr mu na to řekl: „Ananiáši, to tě tak ovládl satan, že jsi lhal Duchu svatému? Proč jsi ukryl část peněz za to pole? Copak nebylo tvé? Nemusel jsi ho prodávat. A když jsi ho prodal, bylo jen na tobě, co s penězi uděláš. Jak tě mohla taková věc napadnout? Nelhal jsi lidem, ale Bohu!“Ale Petr mu řekl: „Ananiáši, proč satan ovládl tvé srdce, že jsi lhal Duchu svatému a dal stranou část peněz za to pole? Bylo tvé a mohl sis je přece ponechat; a když jsi je prodal, mohl jsi s penězi naložit podle svého. Jak ses mohl odhodlat k tomuto činu? Nelhal jsi lidem, ale Bohu!“

Biblický verš dne

Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Denní oznámeníE-mailFacebookAndroid-appNa vašem webu

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!