DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

17 Versículos de la Biblia sobre la Planificación

Reina-Valera 1995Katolícky preklad
Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados.Zver svoje diela na Pána a podaria sa tvoje zámery.
¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla?Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie?
Lucas 14:28 | RVR95
Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.
Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todos tus planes.Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži, a nech vyplní každý tvoj zámer.
Salmos 20:4 | RVR95
El corazón del hombre se propone un camino, pero Jehová endereza sus pasos.Človek si v duchu rozvažuje svoju púť, ale Pán riadi jeho krok.
Los pensamientos se frustran donde falta el consejo, pero se afirman con los muchos consejeros.Vychodia nazmar plány, keď niet porady, daria sa však (tam, kde je) veľa poradcov.
Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque hacia ti he elevado mi alma.Včasráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou, lebo sa spolieham na teba. Ukáž mi cestu, po ktorej mám kráčať, veď svoju dušu dvíham ku tebe.
Salmos 143:8 | RVR95
Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová es el que permanece.V ľudskom srdci je veľa myšlienok, podarí sa však (iba) rozhodnutie Pánovo.
Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora.Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom.
No te afanes por hacerte rico: sé prudente y desiste.Nenamáhaj sa zbohatnúť (a) zdržuj svoju vynaliezavosť.
«Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos», dice Jehová.Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán.
Isaías 55:8 | RVR95
Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría.A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca.
Salmos 90:12 | RVR95
¡También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer su sabiduría!I to pochádza od Pána zástupov, koná zázračne, zveľaďuje múdrosť.
Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos, más que vuestros pensamientos.Ako sú nebesá vyvýšené nad zem, tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest a moje myšlienky od vašich myšlienok.
Isaías 55:9 | RVR95
Porque no hará nada Jehová, el Señor, sin revelar su secreto a sus siervos los profetas.Veď Pán, Jahve, neurobí nič, ak nezjaví svoj plán svojim sluhom, prorokom.
Amós 3:7 | RVR95
No envidies al hombre injusto ni escojas ninguno de sus caminos. Porque Jehová abomina al perverso; su comunión íntima es con los justos.Nezáviď násilníkovi a nevoľ ani jednu z jeho ciest, lebo sa hnusí zvrheľ Pánovi, lež priatelí sa so statočnými.
Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios.Ale nám to Boh zjavil skrze Ducha, lebo Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny.
Versículo de la Biblia del día
Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
1 Juan 1:9 | RVR95 | 21/07/2019
pecado purificación mal
Reciba el Versículo Diario:
mailCorreo electrónico
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Plan de lectura de la Biblia
Registrar y configurar su plan de lectura de la Biblia que desea ver su progreso y el siguiente capítulo para leer aquí!