DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Health

«Worship the LORD your God, and his blessing will be on your… Exodus 23:25»
Worship the Lord your God, and his blessing will be on your food and water. I will take away sickness from among you.Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlebu i tvé vodě. Z tvého středu odejmu nemoc.
Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well.Milovaný, především si přeji, abys ve všem prospíval a byl zdráv, tak jako prospívá tvá duše.
He heals the brokenhearted and binds up their wounds.Uzdravuje v srdci ztrápené a ovazuje jejich zranění.
A cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones.Radostné srdce – nejlepší lék, ztrápený duch je kostižer.
Heal the sick, raise the dead, cleanse those who have leprosy, drive out demons. Freely you have received; freely give.Nemocné uzdravujte, mrtvé křiste, malomocné očišťujte, démony vymítejte. Zdarma jste dostali, zdarma dejte.
Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own; you were bought at a price. Therefore honor God with your bodies.Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? Už nepatříte sami sobě; byli jste draze vykoupeni! Proto svým tělem vzdávejte čest Bohu.
Gracious words are a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones.Laskavá slova jsou jako plástev medu, jak balzám na duši, celému tělu lék.
Do not be wise in your own eyes; fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones.Sám sebe neměj za moudrého, cti Hospodina a vyvaruj se zla! To přinese tvému tělu zdraví, celé tvé nitro to občerství.
On hearing this, Jesus said, “It is not the healthy who need a doctor, but the sick.”Ježíš to uslyšel a odpověděl jim: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní.“
For physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come.Tělesné cvičení má skrovný užitek, ale zbožnost je užitečná v každém ohledu, neboť má zaslíbení nynějšího života i toho budoucího.
So then, banish anxiety from your heart and cast off the troubles of your body, for youth and vigor are meaningless.Zármutek si k srdci nepřipouštěj a všechny potíže drž si od těla – vždyť dětství a mládí je marnost prchavá!
Hope deferred makes the heart sick, but a longing fulfilled is a tree of life.Dlouhé čekání unavuje srdce, naplněná touha je stromem života.

Bible verse of the day

For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline.

Random Bible Verse

For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies