DailyVerses.netArgomentiSottoscriviVersetto Casuale

10 Versetti della Bibbia sul Pettegolezzo

«Proverbi 16:28»
L'uomo ambiguo provoca litigi, chi calunnia divide gli amici.Prevrátený človek seje rozbroje a pletkár rozlučuje priateľov.
Colui che cammina senza colpa, agisce con giustizia e parla lealmente, non dice calunnia con la lingua, non fa danno al suo prossimo e non lancia insulto al suo vicino.Ten, čo kráča bez poškvrny a koná spravodlivo, čo z úprimného srdca pravdu hovorí, čo nepodvádza svojím jazykom, nekrivdí svojmu blížnemu, ani ho nepotupuje.
Chi va in giro sparlando svela il segreto, lo spirito fidato nasconde ogni cosa.Klebetník, ktorý sa túla, povyzrádza tajnosti, kto však má zmysel pre spoľahlivosť, ten drží slovo u seba.
Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca; ma piuttosto, parole buone che possano servire per la necessaria edificazione, giovando a quelli che ascoltano.Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú.
Con la bocca l'empio rovina il suo prossimo, ma i giusti si salvano con la scienza.Pokrytec ničí ústami svojho blížneho, spravodlivých však vyslobodí poznanie.
Placano l'odio le labbra sincere, chi diffonde la calunnia è uno stolto.Statočné pery zakrývajú nenávisť, ten však, kto roztrusuje klebety, je pochábeľ.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia.Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť.
O non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non illudetevi: né immorali, né idolàtri, né adùlteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriaconi, né maldicenti, né rapaci erediteranno il regno di Dio.Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani chlipníci, ani súložníci mužov, ani zlodeji, ani chamtivci, ani opilci, ani utŕhači, ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.
Preserva la lingua dal male, le labbra da parole bugiarde.Zdržuj svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej.
Una lingua dolce è un albero di vita, quella malevola è una ferita al cuore.Lahodnosť jazyka je stromom života, ale poraňuje dušu, keď je nerestný.

Versetto della Bibbia del Giorno

Egli dà forza allo stanco e moltiplica il vigore allo spossato.

Ricevi il versetto Biblico giornaliero:

Piano di lettura personale della Bibbia

Crea un account per configurare il tuo piano di lettura della Bibbia, potrai vedere i tuoi progressi e il prossimo capitolo da leggere qui!

Consigliati

Consigliati