DailyVerses.net

24 Versetti della Bibbia sul Timore

« Proverbi 8:13 »

CEI
X
KR92
Temere il Signore è odiare il male: io detesto la superbia, l'arroganza, la cattiva condotta e la bocca perversa.Joka Herraa pelkää, vihaa kaikkea pahaa. Ylpeyttä minä vihaan, kopeaa mieltä, pahoja tekoja ja vilpillistä puhetta.
In possesso dunque di queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni macchia della carne e dello spirito, portando a compimento la nostra santificazione, nel timore di Dio.Rakkaat ystävät! Kun kerran olemme saaneet tällaiset lupaukset, meidän tulee puhdistautua kaikesta ruumiin ja hengen saastaisuudesta ja Jumalaa peläten pyhittää elämämme kokonaan hänelle.
Non credere di essere saggio, temi il Signore e stà lontano dal male. Salute sarà per il tuo corpo e un refrigerio per le tue ossa.Älä luulottele olevasi viisas; pelkää Herraa ja karta pahaa. Siinä on sinulle lääke, joka pitää koko ruumiisi terveenä.
Frutti dell'umiltà sono il timore di Dio, la ricchezza, l'onore e la vita.Nöyryyden ja Herran pelon palkka on elämä, vauraus ja kunnia.
Ecco, l'occhio del Signore veglia su chi lo teme, su chi spera nella sua grazia.Mutta Herran silmä on niiden yllä, jotka palvelevat häntä ja luottavat hänen uskollisuuteensa.
Fallace è la grazia e vana è la bellezza, ma la donna che teme Dio è da lodare.Kauneus katoaa, viehätys haihtuu, ylivertainen se vaimo, joka pelkää Herraa!
Ora, Israele, che cosa ti chiede il Signore tuo Dio, se non che tu tema il Signore tuo Dio, che tu cammini per tutte le sue vie, che tu l'ami e serva il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima, che tu osservi i comandi del Signore e le sue leggi, che oggi ti do per il tuo bene?Kuulkaa siis, israelilaiset! Herra, teidän Jumalanne, ei vaadi teiltä muuta kuin sen, että pelkäätte häntä, että aina vaellatte hänen teitään, että rakastatte häntä ja palvelette häntä koko sydämestänne ja koko sielustanne ja että tarkoin noudatatte hänen käskyjään ja säädöksiään, jotka minä teille annan. Kun tämän teette, te menestytte.
Poco con il timore di Dio è meglio di un gran tesoro con l'inquietudine.Parempi köyhyys ja Herran pelko kuin suuret varat ja rauhattomuus.
Beato l'uomo che teme il Signore e cammina nelle sue vie.Onnellinen se, joka pelkää Herraa, se, joka vaeltaa hänen teitään.
Il timore del Signore è il principio della scienza; gli stolti disprezzano la sapienza e l'istruzione.Herran pelko on tiedon perusta, vain hullu halveksii viisautta ja opetusta.
Seguirete il Signore vostro Dio, temerete lui, osserverete i suoi comandi, obbedirete alla sua voce, lo servirete e gli resterete fedeli.Teidän tulee seurata vain Herraa, Jumalaanne, pelätä häntä, noudattaa hänen käskyjään, totella häntä ja pysyä hänen uskollisina palvelijoinaan.
Per voi invece, cultori del mio nome, sorgerà il sole di giustizia con raggi benefici e voi uscirete saltellanti come vitelli di stalla.Mutta teille, jotka pelkäätte minun nimeäni, on nouseva pelastuksen aurinko, ja te parannutte sen siipien alla. Te astutte ulos, hypitte riemusta kuin vasikat laitumella.
Il timore di Dio è una scuola di sapienza, prima della gloria c'è l'umiltà.Herran pelko on viisauden koulu, kunnian tie käy nöyryyden kautta.
Rendete a ciascuno ciò che gli è dovuto: a chi il tributo, il tributo; a chi le tasse le tasse; a chi il timore il timore; a chi il rispetto il rispetto.Antakaa jokaiselle se, mikä hänelle kuuluu: kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia.
E poiché le levatrici avevano temuto Dio, egli diede loro una numerosa famiglia.Koska kätilöt tottelivat Jumalaa, säilyivät perheet suurina.
Fondamento della sapienza è il timore di Dio, la scienza del Santo è intelligenza.Herran pelko on viisauden alku, Pyhän tunteminen on ymmärryksen perusta.
Conclusione del discorso, dopo che si è ascoltato ogni cosa: Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo per l'uomo è tutto.Tässä on lopputulos kaikesta, mitä nyt on kuultu: pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä. Tämä koskee jokaista ihmistä.
Alleluia. Beato l'uomo che teme il Signore e trova grande gioia nei suoi comandamenti.Halleluja! Hyvä on sen osa, joka pelkää Herraa ja rakastaa Herran käskyjä.
A chi è sfinito è dovuta pietà dagli amici, anche se ha abbandonato il timore di Dio.Tosi ystävä ei jätä ystävää ahdinkoon – joka niin tekee, hylkää myös Kaikkivaltiaan.
Principio della saggezza è il timore del Signore, saggio è colui che gli è fedele; la lode del Signore è senza fine.Herran pelko on viisauden alku, viisas se, joka hänen tahtonsa täyttää. Kaikukoon Herran ylistys ajasta aikaan!
Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra.Siunatkoon Jumala meitä, ja palvelkoot häntä kaikki maan ääret.
Oh, se avessero sempre un tal cuore, da temermi e da osservare tutti i miei comandi, per essere felici loro e i loro figli per sempre!Kunpa he aina yhtä mielellään kunnioittaisivat minua ja noudattaisivat minun käskyjäni. Jos he niin tekevät, he ja heidän lapsensa menestyvät polvesta polveen.
Osserva i comandi del Signore tuo Dio camminando nelle sue vie e temendolo.Noudattakaa hänen käskyjään, kulkekaa hänen tietään ja pelätkää häntä.
La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria; essa cresceva e camminava nel timore del Signore, colma del conforto dello Spirito Santo.Kaikkialla Juudeassa, Galileassa ja Samariassa kirkolla oli nyt rauha. Se eli ja rakentui Herran pelossa, ja Pyhä Henki vahvisti sitä, niin että se yhäti kasvoi.

Leggi altro

Commenti
Versetto della Bibbia del Giorno
«Mia parte è il Signore - io esclamo - per questo in lui voglio sperare».
Ricevi il versetto Biblico giornaliero:
E-mail
Facebook
Twitter
Piano di lettura personale della Bibbia
Crea un account per configurare il tuo piano di lettura della Bibbia, potrai vedere i tuoi progressi e il prossimo capitolo da leggere qui!

Consigliati

Consigliati