DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

106 Bible Verses about Love (5/5)

« Psalmen 31:17 »
English Standard VersionNieuwe Bijbelvertaling
Make your face shine on your servant; save me in your steadfast love!Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen, toon uw trouw en red uw dienaar.
But if anyone has the world's goods and sees his brother in need, yet closes his heart against him, how does God's love abide in him?Hoe kan Gods ​liefde​ in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn ​hart​ sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden?
“You shall not murder, You shall not commit adultery, You shall not steal, You shall not bear false witness, Honor your father and mother, and, You shall love your neighbor as yourself.”‘Pleeg geen ​moord, pleeg geen ​overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.’
That their hearts may be encouraged, being knit together in love, to reach all the riches of full assurance of understanding and the knowledge of God's mystery, which is Christ.Zo wil ik hen bemoedigen en hen in ​liefde​ bijeenhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods mysterie: ​Christus.
The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all.De ​genade​ van de ​Heer​ ​Jezus​ ​Christus, de ​liefde​ van God en de eenheid met de ​heilige​ Geest​ zij met u allen.
And a second is like it: You shall love your neighbor as yourself.Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.
Bible verse of the day
For since we believe that Jesus died and rose again, even so, through Jesus, God will bring with him those who have fallen asleep.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...