DailyVerses.net

17 Bijbelteksten over Planning

« Spreuken 16:3 »

NBV BGT NBG BB
X
BGT
Vertrouw bij je werk op de HEER, en je plannen zullen slagen.Vertrouw op de Heer bij alles wat je doet. Dan zullen al je plannen slagen.
Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw?Jezus zei: ‘Stel dat je een toren wilt bouwen. Dan ga je eerst bedenken hoeveel dat kost en of je genoeg geld hebt.’
Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.Dit is mijn besluit, dit is mijn plan met jullie: Het zal goed met jullie aflopen, niet slecht. Ik zorg dat er voor jullie een nieuwe tijd komt. Ik zal jullie nieuwe hoop geven.
Een mens stippelt zijn weg uit, de HEER bepaalt de richting die hij gaat.Mensen maken plannen voor hun leven, maar de Heer bepaalt wat er gebeurt.
Moge hij geven wat uw hart verlangt, en al uw plannen doen slagen.Laat hij u alles geven waar u om vraagt, en laat hij zorgen dat al uw plannen slagen.
Bij gebrek aan overleg mislukken plannen, ze slagen door ampel beraad.Plannen mislukken door te weinig overleg, maar ze slagen door veel goede raad.
Laat mij in de morgen uw liefde horen, in u stel ik mijn vertrouwen, wijs mij de weg die ik gaan moet, mijn ziel verlangt naar u.Laat mij elke ochtend uw liefde zien. Zeg me wat ik moet doen, want op u vertrouw ik, naar u verlang ik.
Een mens maakt allerlei plannen, wat wordt uitgevoerd, is het plan van de HEER.Mensen bedenken zelf wat ze willen doen, maar de Heer bepaalt wat er gebeurt.
Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel.Er is voor alles in het leven een geschikte tijd.
Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER.De Heer zegt: ‘Volk van Israël, mijn plannen zijn anders dan jullie plannen. Wat jullie willen doen, is niet hetzelfde als wat ik wil doen.’
Tob jezelf niet af om rijk te worden, zet dat plan opzij.Probeer niet alleen maar rijk te worden, wees niet alleen maar bezig met geld.
Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult.Leer ons blij te zijn met elke dag, zodat we wijze mensen worden.
Ook dit vindt zijn oorsprong bij de HEER van de hemelse machten: zijn beleid is wonderbaarlijk en hij volvoert het in grote wijsheid.Ook dat weet de boer omdat de machtige Heer het hem geleerd heeft. Niemand is zo wijs als de Heer. Hij heeft voor alles een plan.
Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen.Het verschil tussen mijn plannen en jullie plannen is net zo groot als het verschil tussen hemel en aarde.
Zo doet God, de HEER, niets zonder dat hij zijn plan heeft onthuld aan zijn dienaren, de profeten.Zo is het met alles wat God, de Heer, doet: hij doet niets zomaar, zonder een plan. Dat plan heeft hij bekendgemaakt aan zijn profeten.
God heeft ons dit geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God.God heeft zijn plan bekendgemaakt aan mij, en aan anderen die het goede nieuws vertellen. Hij deed dat door ons zijn heilige Geest te geven. Gods Geest weet alles, zelfs wat God denkt.
Wees niet jaloers op iemand die geweld gebruikt, kies niet de weg die hij gaat, want de HEER verafschuwt wie dat dwaalspoor gaat, maar wie rechtschapen is, geeft hij zijn vertrouwen.Wees niet jaloers op iemand die geweld gebruikt. Word niet zo slecht als hij. De Heer vindt het afschuwelijk als mensen kwaad doen. Hij straft slechte mensen. Hij laat hen in de steek als ze andere mensen belachelijk maken. Maar de Heer blijft trouw aan goede mensen. Die maakt hij gelukkig, die geeft hij liefde.

Lees meer

Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Rijkdom helpt je niet op de dag dat God straft, rechtvaardigheid redt van de dood.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android