DailyVerses.net
<

Proverbs 13 - NKJV & KAT

>
Read this Bible chapter online, click here to read.

Bible Verses

« Príslovia 13:3 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KAT
He who guards his mouth preserves his life, But he who opens wide his lips shall have destruction.Ten, kto si dáva pozor na ústa, je strážcom svojho života, kto však rozdrapuje svoje pery, tomu (hrozí) pohroma.
The ransom of a man’s life is his riches, But the poor does not hear rebuke.Výkupné za život má človek vo svojom bohatstve, bedár však nepočúva vyhrážky.
By pride comes nothing but strife, But with the well-advised is wisdom.Pýchou sa vyvoláva iba roztržka, tí však, čo správajú sa radou, (pridržiavajú sa) múdrosti.
Wealth gained by dishonesty will be diminished, But he who gathers by labor will increase.Ľahko nadobudnutý majetok sa rozplynie, ten však, kto zbiera po hŕstke, dopracuje sa bohatstva.
Hope deferred makes the heart sick, But when the desire comes, it is a tree of life.Očakávanie, ktoré sa preťahuje, núti srdce chorľavieť, splnená túžba je však stromom života.
He who walks with wise men will be wise, But the companion of fools will be destroyed.Kto chodí s múdrymi, ten zmúdrie (popri nich), druhovi bláznov sa však plano povodí.
Comments
The Lord also will be a refuge for the oppressed, A refuge in times of trouble.
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies