DailyVerses.net
<

Proverbs 16 - NIV & NBV

>
Read this Bible chapter online, click here to read.

Bible Verses

« Proverbs 16:3 »

NIV KJV ESV NKJV
X
NBV
Commit to the Lord whatever you do, and he will establish your plans.Vertrouw bij je werk op de HEER, en je plannen zullen slagen.
Better a little with righteousness than much gain with injustice.Beter een schamel bezit, rechtvaardig verworven, dan een grote rijkdom, verkregen door onrecht.
In their hearts humans plan their course, but the Lord establishes their steps.Een mens stippelt zijn weg uit, de HEER bepaalt de richting die hij gaat.
How much better to get wisdom than gold, to get insight rather than silver!Hoeveel beter is het wijsheid te verwerven dan goud, hoezeer is inzicht te verkiezen boven zilver.
Whoever gives heed to instruction prospers, and blessed is the one who trusts in the Lord.Wie goed luistert, zal het goed vergaan, wie op de HEER vertrouwt, is gelukkig.
Gracious words are a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones.Een vriendelijke uitspraak is een korf vol honing, zoet voor de ziel en gezond voor het lichaam.
A perverse person stirs up conflict, and a gossip separates close friends.Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht, een lasteraar drijft vrienden uit elkaar.
Better a patient person than a warrior, one with self-control than one who takes a city.Beter een geduldig mens dan een vechtjas, beter zelfbeheersing dan een stad veroveren.
Comments
Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature: sexual immorality, impurity, lust, evil desires and greed, which is idolatry.
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies