DailyVerses.netTemasVersículo AleatórioInscreva-se

Versículos da Bíblia sobre o Coração

«Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque… Provérbios 4:23»
Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida.Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.
Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem.Zoals het water het gelaat weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart van de mens de mens.
Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso; quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos; e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações.Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen? Ik, de Here, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden.
O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus.Uw sieraad zij niet uitwendig: het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden, maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke (tooi) van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God.
E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração.Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.
Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio.Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan.
Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto.Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest.
Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado; porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração.Doch de Here zeide tot Samuël: Let niet op zijn voorkomen noch op zijn rijzige gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Here ziet het hart aan.
Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas.Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.
Não te desamparem a benignidade e a fidelidade; ata-as ao teu pescoço; escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens.Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart, dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen.
E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento.Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.
Deleita-te também no Senhor, e ele te concederá o que deseja o teu coração.Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.
Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração.Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos.Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.
Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz.Mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet en uw hart beware mijn geboden, want lengte van dagen, en jaren van leven, en vrede zullen zij u vermeerderen.
Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade; porque Deus ama ao que dá com alegria.En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief.
E vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo; e tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne.Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven.
O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco palrador será transtornado.Wie wijs van hart is, neemt geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.
Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor.Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de Here hoopt.
De todo o meu coração te busquei; não me deixes desviar dos teus mandamentos.Ik zoek U met mijn ganse hart, laat mij niet van uw geboden afdwalen.
Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio.Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.
Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu!Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlosser.
Sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas.Hij geneest de verbrokenen van hart en verbindt hun wonden.
Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração.Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren, die Hem van ganser harte zoeken.
Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito.Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden.

Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos.Ik zal U loven in oprechtheid des harten, wanneer ik uw rechtvaardige verordeningen leer.
Anterior12Próximo

Versículo da Bíblia do dia

E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida; aquele que vem a mim não terá fome; e quem crê em mim nunca terá sede.

Versículo Aleatório da Bíblia

Para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus.Próximo versículo!Com imagem

Apoiar DailyVerses.net

Ajude-me a espalhar a Palavra de Deus:
Doação

Versículo da Bíblia do dia

E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida; aquele que vem a mim não terá fome; e quem crê em mim nunca terá sede.

Receba o Versículo Diário

Plano de leitura da Bíblia pessoal

Registrar para configurar seu plano de leitura da Bíblia e ver o seu progresso.
AceitarEste site usa cookies