DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

24 Versículos da Bíblia sobre Segurança

Almeida Revista e CorrigidaNederlands Bijbelgenootschap
Mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno.Maar wèl getrouw is de Here, die u sterken zal en u bewaren voor de boze.
O Senhor é a minha luz e a minha salvação; a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida; de quem me recearei?De Here is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Here is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn?
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem-presente na angústia.God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.
Tu és o lugar em que me escondo; tu me preservas da angústia; tu me cinges de alegres cantos de livramento. (Selá)Gij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. sela
Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança.In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen.
Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá; nunca permitirá que o justo seja abalado.Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.
O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele.De Here is goed, een sterkte ten dage der benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen.
Naum 1:7 | ARC
Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido.Wie in oprechtheid wandelt, gaat veilig, maar wie zijn wegen verdraait, wordt doorzien.
O avisado vê o mal e esconde-se; mas os simples passam e sofrem a pena.De schrandere ziet het onheil en bergt zich; de onverstandigen gaan hun gang en moeten boeten.
O Senhor aperfeiçoará o que me concerne; a tua benignidade, ó Senhor, é para sempre; não desampares as obras das tuas mãos.De Here zal het voor mij voleindigen. O Here, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Laat niet varen de werken uwer handen.
Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal.Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze.
Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti; porque ele confia em ti.Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt.
Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios.Laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.
Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro; a sua verdade é escudo e broquel.Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is ​schild​ en pantser.
É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem.Het is beter bij de Here te schuilen dan op mensen te vertrouwen.
Porque satisfiz a alma cansada, e toda a alma entristecida saciei.Want Ik verkwik de vermoeide ziel, elke versmachtende ziel verzadig Ik.
Confia no Senhor e faze o bem; habitarás na terra e, verdadeiramente, serás alimentado.Vertrouw op de Here en doe het goede, woon in het land en betracht getrouwheid.
Torre forte é o nome do Senhor; para ela correrá o justo e estará em alto retiro.De naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.
Só ele é a minha rocha e a minha salvação; é a minha defesa; não serei grandemente abalado.Waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet te zeer wankelen.
Sujeitai-vos, pois, a Deus; resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.
Tiago 4:7 | ARC
Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome; louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Jeová; exultai diante dele. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo.Zingt Gode, psalmzingt zijn naam, baant de weg voor Hem die door de vlakten rijdt; Here is zijn naam, juicht dan voor zijn aangezicht. Hij is de vader der wezen en de rechter der weduwen, God in zijn heilige woning.
O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido; um alto refúgio em tempos de angústia.Daarom is de Here een burcht voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood.
E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda carne pelas águas do dilúvio e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra.Ik dan richt mijn verbond met u op, dat voortaan niets dat leeft, meer door de wateren van de zondvloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen zondvloed meer wezen zal, om de aarde te verderven.
Versículo da Bíblia do dia
2 Tessalonicenses 1:3
Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros.
Receba o Versículo Diário
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Plano de leitura da Bíblia pessoal
Registrar para configurar seu plano de leitura da Bíblia e ver o seu progresso.