DailyVerses.net

12 Biblické verše o Dlh

« Žalmy 37:21 »

KAT
X
CEI
Hriešnik si požičiava, a nevracia, lež spravodlivý má súcit a rozdáva.L'empio prende in prestito e non restituisce, ma il giusto ha compassione e dà in dono.
Nebuďte nikomu nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali: veď kto miluje blížneho, vyplnil zákon.Non abbiate alcun debito con nessuno, se non quello di un amore vicendevole; perché chi ama il suo simile ha adempiuto la legge.
Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.Rendete a ciascuno ciò che gli è dovuto: a chi il tributo, il tributo; a chi le tasse le tasse; a chi il timore il timore; a chi il rispetto il rispetto.
Každému, kto ťa prosí, daj, a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť.Dà a chiunque ti chiede; e a chi prende del tuo, non richiederlo.
Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie?Chi di voi, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolarne la spesa, se ha i mezzi per portarla a compimento?
Mnohým národom budeš požičiavať, sám si však nepožičiaš nič od nikoho, budeš panovať nad mnohými národmi, ale nad tebou nebude panovať nijaký.Il Signore tuo Dio ti benedirà come ti ha promesso e tu farai prestiti a molte nazioni e non prenderai nulla in prestito; dominerai molte nazioni mentre esse non ti domineranno.
Boháč panuje nad chudobnými, kto si však požičiava, je veriteľovým sluhom.Il ricco domina sul povero e chi riceve prestiti è schiavo del suo creditore.
Ľahko nadobudnutý majetok sa rozplynie, ten však, kto zbiera po hŕstke, dopracuje sa bohatstva.Le ricchezze accumulate in fretta diminuiscono, chi le raduna a poco a poco le accresce.
A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom.E rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
Neodopieraj dobrodenie núdznemu, ak je to v tvojej moci urobiť.Non negare un beneficio a chi ne ha bisogno, se è in tuo potere il farlo.
Vaše správanie nech je bez lakomstva; buďte spokojní s tým, čo máte. Veď on sám povedal: „Nezanechám ťa, ani neopustím.“La vostra condotta sia senza avarizia; accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: Non ti lascerò e non ti abbandonerò.
Nik nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone.Nessuno può servire a due padroni: o odierà l'uno e amerà l'altro, o preferirà l'uno e disprezzerà l'altro: non potete servire a Dio e a mammona.

Čítať viac

Komentárov
Nech tvoje oči hľadia priamo vpred a tvoje mihalnice nech pozerajú pred teba!
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!