DailyVerses.net

46 Biblické verše o Peniaze

« Hebrejom 13:5 »
Vaše správanie nech je bez lakomstva; buďte spokojní s tým, čo máte. Veď on sám povedal: „Nezanechám ťa, ani neopustím.“
Ľahko nadobudnutý majetok sa rozplynie,
ten však, kto zbiera po hŕstke, dopracuje sa bohatstva.
Nenamáhaj sa zbohatnúť (a) zdržuj svoju vynaliezavosť.
Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých nezmyselných a škodlivých žiadostí, ktoré ľudí ponárajú do záhuby a zatratenia.
Pánovo požehnanie nosí bohatstvo
a nepridáva nijaké trápenie.
Kto miluje peniaze, nikdy nemá peňazí dostatok.
Kto má rád nahromadený (majetok), nemá (dosť) zisku. (Ale) aj to je márnosť.
Cti Pána svojím majetkom
a (prinášaj mu) prvotiny z každej svojej úrody.
Lepšie je (mať) málo a báť sa Pána,
než veľký poklad, a s ním nepokoj.
A ostatným povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má.“
Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.
Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.
Veď ktože som ja a čože je môj ľud, že sme boli schopní takto ti dať dary? Veď od teba je všetko a čo sme ti dali, máme z tvojej ruky.
Nadobúdanie múdrosti je oveľa lepšie nad zlato
a získavanie rozumnosti vypláca sa nad striebro.
Tým, čo sú bohatí v tomto veku, prikazuj, nech nie sú namyslení a nevkladajú nádej do neistého bohatstva, ale v Boha, ktorý nám hojne dáva všetko na užívanie.
Jeho pán mu povedal: »Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.«
Nepravdivosť a lživú reč (ráč) vzdialiť odo mňa!
Nedávaj mi ani chudobu, ani bohatstvo,
udeľ mi (vždy iba toľko, koľko) potrebujem na živobytie.
Človekovi vynáša jeho dobrota a lepší bedár ako podvodník.
Lepšie to málo, čo má spravodlivý,
než veľké bohatstvá hriešnikov.
Veď ramená hriešnikov budú polámané,
no spravodlivých posilňuje Pán.
Meno je hodno viac ako veľké bohatstvo,
priazeň je lepšia nad striebro a nad zlato.
Len čo si mihol okom na bohatstvo, už ho niet.
Lebo je isté, že si spraví perute a odletí jak orol k nebesám.
Nespravodlivo nadobúdané poklady sú neužitočné,
spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.
Preto platíte aj dane, lebo tí, čo ich vyžadujú, sú Boží služobníci.
V deň hnevu nepomôže bohatstvo,
spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.
Majetnosť boháča je pevným mestom
preň a sťaby vysoký múr v jeho predstave.
Keď idem cestou tvojich zákonov,
mám väčšiu radosť ako zo všetkého bohatstva.

Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie?
Predošlý12Ďalší
Biblický verš dňa
Žalmy 103:1
Dobroreč, duša moja, Pánovi a celé moje vnútro jeho menu svätému.
E-mail
Facebook
Twitter
Android