32 Biblické verše o Strach

« Izaiáš 41:10 »
Neboj sa, veď som s tebou ja,
neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh,
posilňujem ťa, ba pomáham ti,
držím ťa svojou spásnou pravicou.
Kedykoľvek ma popadne strach, spolieham sa na teba.
Či som ti neprikázal: Buď silný a udatný, neboj sa a neľakaj sa!? Veď Pán, tvoj Boh, je s tebou pri všetkom, čo podnikneš!
O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.
Lebo ja som Pán, tvoj Boh,
čo ťa za pravicu držím, ktorý ti hovorím:
„Neboj sa, ja ti pomáham.“
Pán je so mnou, nuž nebojím sa;
čože mi môže urobiť človek?
V láske niet strachu, a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske.
I keby som mal ísť tmavou dolinou,
nebudem sa báť zlého,
lebo ty si so mnou.
Tvoj prút a tvoja palica,
tie sú mi útechou.
Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará.
Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.
Strach z ľudí kladie nástrahu,
ten však, kto dôveruje v Pána, bude bezpečný.
Pán je moje svetlo a moja spása,
koho sa mám báť?
Pán je ochranca môjho života,
pred kým sa mám strachovať?
Buďte chrabrí a udatní; nebojte sa a neľakajte sa ich, veď s tebou ide sám Pán, tvoj Boh; on ťa nenechá a neopustí.
Hľadal som Pána a on ma vyslyšal
a vytrhol ma zo všetkej hrôzy.
Pán, ktorý je vaším vodcom, bude s tebou, nenechá a neopustí ťa. Neboj sa, ani sa neľakaj!
Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa.
Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: „Abba, Otče!“
Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov.
Preto smelo môžeme povedať: „Pán mi pomáha, nebudem sa báť; čože mi urobí človek?“
Keď ho videli kráčať po mori, mysleli si, že je to mátoha, a vykríkli; všetci ho totiž videli a zľakli sa. Ale on sa im hneď prihovoril: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“
Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Neľakajte sa ich hrozieb a neplašte sa.
Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo.
Na Boha, ktorého slovo velebím,
na Boha sa ja spolieham a nebojím sa:
veď čože mi môže urobiť človek?
Ako sa otec zmilúva nad deťmi,
tak sa Pán zmilúva nad tými, čo sa ho boja.
Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš.“

Ale keď to Ježiš počul, povedal mu: „Neboj sa, len ver a bude zachránená!“
Predošlý12Ďalší
Biblický verš dňa - DailyVerses.net
Biblický verš dňa
Kolosanom 4:2
V modlitbe buďte vytrvalí; bdejte pri nej a vzdávajte vďaky!
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid