DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

67 Biblické verše o Spoľahlivosť

Pane, Bohom si mi, zvelebujem ťa,
chválim tvoje meno,
veď si zázračne uskutočnil dávne ustanovenia s pevnou vernosťou!
Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým.
Nedovolí, aby sa ti noha zachvela,
nezdriemne ten, čo ťa stráži.
Človekovi vynáša jeho dobrota a lepší bedár ako podvodník.
Skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať.
A ty spoznáš, že Pán, tvoj Boh, je Boh mocný a verný, ktorý zachováva svoju zmluvu a svoju láskavosť na tisíc pokolení k tým, čo ho milujú a zachovávajú jeho prikázania.
Zlož svoju starosť na Pána
a on ťa zachová; a nikdy nedopustí,
aby bol spravodlivý zmietaný.
Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú,
všetkým, čo ho vzývajú úprimne.
Oslavujte Pána, lebo je dobrý,
lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Jeho pán mu povedal: »Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.«
Pán za mňa dielo dokončí.
Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; neopusť dielo svojich rúk.
Klebetník, ktorý sa túla, povyzrádza tajnosti,
kto však má zmysel pre spoľahlivosť, ten drží slovo u seba.
Statočných (ľudí) vedie (bezpečne) ich neporušenosť,
vierolomníkov však zničí ich zvrátenosť.
Ja však budem oslavovať tvoju moc
a z tvojho milosrdenstva sa tešiť od rána,
lebo ty si sa mi stal oporou
a útočišťom v deň môjho súženia.
No milosrdenstvo Pánovo
je od večnosti až na večnosť voči tým, čo sa ho boja
a jeho spravodlivosť chráni ich detné deti,
tie, čo zachovávajú jeho zmluvu, čo pamätajú na jeho prikázania a plnia ich.
Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná.
Láskavosť Pána, že nám nie je koniec, veď jeho milosť nepomíňa,
obnovuje sa každým ránom; veľká je tvoja vernosť.
Lebo Pán miluje spravodlivosť
a neopúšťa svojich svätých.
Nespravodlivci navždy vyhynú
a pokolenie bezbožných bude zničené.
Lebo smädného napojil
a hladného nakŕmil dobrotami.
Pán, ktorý je vaším vodcom, bude s tebou, nenechá a neopustí ťa. Neboj sa, ani sa neľakaj!
Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja,
nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú.
Každý dobrý údel, každý dokonalý dar je zhora, zostupuje od Otca svetiel, u ktorého niet premeny ani tieňa zmeny.
Lebo ty, Pane, si dobrý a láskavý
a veľmi milostivý voči všetkým, čo ťa vzývajú.
Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci.
Ty, Pane, trváš večne, tvoj trón z pokolenia na pokolenie.
Biblický verš dňa
Plesaj hlasno, dcéra Siona, jasaj, dcéra Jeruzalema, hľa, tvoj kráľ ti prichádza, spravodlivý je a prináša spásu, ponížený je a nesie sa na oslovi, na osliatku, mláďati oslice.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!