DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

70 Biblické verše o Spoľahlivosť

« 2. Solúnčanom 3:3 »
Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým.
Pane, Bohom si mi, zvelebujem ťa,
chválim tvoje meno,
veď si zázračne uskutočnil dávne ustanovenia s pevnou vernosťou!
A ty spoznáš, že Pán, tvoj Boh, je Boh mocný a verný, ktorý zachováva svoju zmluvu a svoju láskavosť na tisíc pokolení k tým, čo ho milujú a zachovávajú jeho prikázania.
Človekovi vynáša jeho dobrota a lepší bedár ako podvodník.
Nedovolí, aby sa ti noha zachvela,
nezdriemne ten, čo ťa stráži.
Zlož svoju starosť na Pána
a on ťa zachová; a nikdy nedopustí,
aby bol spravodlivý zmietaný.
Skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať.
Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú,
všetkým, čo ho vzývajú úprimne.
Láskavosť Pána, že nám nie je koniec, veď jeho milosť nepomíňa,
obnovuje sa každým ránom; veľká je tvoja vernosť.
Pán, ktorý je vaším vodcom, bude s tebou, nenechá a neopustí ťa. Neboj sa, ani sa neľakaj!
Oslavujte Pána, lebo je dobrý,
lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Jeho pán mu povedal: »Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.«
Pán za mňa dielo dokončí.
Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; neopusť dielo svojich rúk.
Ja však budem oslavovať tvoju moc
a z tvojho milosrdenstva sa tešiť od rána,
lebo ty si sa mi stal oporou
a útočišťom v deň môjho súženia.
Statočných (ľudí) vedie (bezpečne) ich neporušenosť,
vierolomníkov však zničí ich zvrátenosť.
Klebetník, ktorý sa túla, povyzrádza tajnosti,
kto však má zmysel pre spoľahlivosť, ten drží slovo u seba.
No milosrdenstvo Pánovo
je od večnosti až na večnosť voči tým, čo sa ho boja
a jeho spravodlivosť chráni ich detné deti,
tie, čo zachovávajú jeho zmluvu, čo pamätajú na jeho prikázania a plnia ich.
Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná.
Lebo Pán miluje spravodlivosť
a neopúšťa svojich svätých.
Nespravodlivci navždy vyhynú
a pokolenie bezbožných bude zničené.
Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja,
nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú.
Lebo smädného napojil
a hladného nakŕmil dobrotami.
Každý dobrý údel, každý dokonalý dar je zhora, zostupuje od Otca svetiel, u ktorého niet premeny ani tieňa zmeny.
Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci.
Lebo ty, Pane, si dobrý a láskavý
a veľmi milostivý voči všetkým, čo ťa vzývajú.
Ty, Pane, trváš večne, tvoj trón z pokolenia na pokolenie.
Predošlý123Ďalší
Biblický verš dňa
1. Jánov 4:21
A toto prikázanie máme od neho: aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!