DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Zmluva

 • A ty spoznáš, že Pán, tvoj Boh, je Boh mocný a verný, ktorý zachováva svoju zmluvu a svoju láskavosť na tisíc pokolení k tým, čo ho milujú a zachovávajú jeho prikázania.
 • Svoj oblúk umiestňujem v oblakoch, aby bol znakom zmluvy medzi mnou a zemou.
 • Pán, ktorý je vaším vodcom, bude s tebou, nenechá a neopustí ťa. Neboj sa, ani sa neľakaj!
 • No milosrdenstvo Pánovo
  je od večnosti až na večnosť voči tým, čo sa ho boja
  a jeho spravodlivosť chráni ich detné deti,
  tie, čo zachovávajú jeho zmluvu, čo pamätajú na jeho prikázania a plnia ich.
 • A preto je prostredníkom novej zmluvy, aby smrťou podstúpenou na vykúpenie z previnení spáchaných za prvej zmluvy dostali tí, čo sú povolaní, prisľúbenie večného dedičstva.
 • Ak teraz budete poslúchať môj hlas a ak zachováte moju zmluvu, tak mi budete medzi všetkými národmi zvláštnym majetkom - veď mne patrí celá zem.
 • A Boh pokoja, ktorý pre krv večnej zmluvy vzkriesil z mŕtvych veľkého pastiera oviec, nášho Pána Ježiša, nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste plnili jeho vôľu; a nech v nás vykoná, čo sa jemu páči, skrze Ježiša Krista. Jemu nech je sláva na veky vekov. Amen.
 • Nech i vrchy odstúpia
  a kopce nech sa otrasú:
  moja milosť neodstúpi od teba,
  zmluva môjho mieru sa neotrasie,
  hovorí Pán, tvoj zľutovník.
 • Teraz však dostal o toľko vznešenejšiu službu, o koľko je lepšia zmluva, ktorej je prostredníkom, lebo sa zakladá na lepších prisľúbeniach.
 • S očami som si takú zmluvu ujednal,
  že nepozriem sa nikdy na pannu.
 • Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.“
 • A oznámil vám svoju zmluvu, o ktorej nariadil, aby ste ju zachovali - svojich desať príkazov a napísal ich na dve kamenné tabule.
 • Áno, uzavriem s vami zmluvu, že už nikdy nezahynie všetko živé vo vodách potopy a že už nikdy nebude potopa, ktorá by spustošila zem.
 • A ostal tam s Pánom štyridsať dní a štyridsať nocí. Nejedol chlieb a nepil vodu. Potom Pán napísal na tabule príkazy zmluvy, desatoro prikázaní.
 • Potom vzal kalich, vzdával vďaky a dal im ho, hovoriac: „Pite z neho všetci: toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov.“

Biblický verš dňa

Smilstvo a akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa ani len nespomenú medzi vami, ako sa patrí na svätých.

Odoberať denne Biblický verš:

Denné upozornenieE-mailFacebookAndroid-appNa vašom webe

Náhodný Biblický verš

Oni povedali: „Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom.“Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček