DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid

52 Biblické verše o Múdrosť

« Príslovia 2:6 »
Bo múdrosť udeľuje Pán,
z jeho úst (pochádzajú) poznanie a rozumnosť.
Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri. Využívajte čas, lebo dni sú zlé.
Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky, a dostane ju.
Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky.
Nadobúdanie múdrosti je oveľa lepšie nad zlato
a získavanie rozumnosti vypláca sa nad striebro.
Nepýtaj sa: „Ako to, že predošlé dni boli lepšie ako terajšie?“
Lebo to by si sa nepýtal z múdrosti.
Voči tým, čo sú mimo, správajte sa múdro a využívajte čas. Vaša reč nech je vždy milá, soľou korenená, aby ste vedeli, ako máte každému odpovedať.
Pýchou sa vyvoláva iba roztržka,
tí však, čo správajú sa radou, (pridržiavajú sa) múdrosti.
Kto rozvíja (svoj) um, má svoju dušu rád,
kto zachováva rozumnosť, dobre sa mu povodí.
Nech nik neklame sám seba! Ak si niekto z vás myslí, že je v tomto veku múdry, nech sa stane bláznom, aby bol múdry.
Ten, kto si dáva pozor na ústa, je strážcom svojho života,
kto však rozdrapuje svoje pery, tomu (hrozí) pohroma.
Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým životom ukáže svoje skutky v múdrej skromnosti.
A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
A tak nás nauč rátať naše dni,
aby sme našli múdrosť srdca.
Príde pýcha, príde aj hanba,
múdrosť sa však (zdržiava) u skromných.
Lebo kto nájde mňa (múdrosť),
ten nájde život a dosiahne milosť od Pána.
Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky
a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán.
Umnosť sa nepozdáva bláznovi,
len vyjavenie svojich myšlienok.
Výchovou k múdrosti je bázeň pred Pánom,
pred slávou je však pokora.
Trpezlivý (má) veľa rozumu,
prchký však vyvádza (priam) bláznovstvo.
Kto má múdre srdce, dá si povedať,
naproti tomu mnohovravný blázon nevyhne sa poklesku.
Aj pochábľa, ak mlčí, pokladajú za múdreho,
keď zatíska pery, za rozumného.
Či nevieš? Či si nepočul?
Bohom večnosti je Pán.
On stvoril končiny zeme, neukoná sa, ani neustane,
jeho múdrosť je nevystihnuteľná.
Teba, Bože mojich otcov, chválim a oslavujem,
pretože si mi dal múdrosť a silu a teraz si mi dal vedieť, o čo sme ťa prosili, lebo si nám oznámil kráľovu vec.
I to pochádza od Pána zástupov, koná zázračne, zveľaďuje múdrosť.

Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali.
Predošlý123Ďalší
Biblický verš dňa
Žalmy 119:60
Ponáhľam sa a neváham zachovávať tvoje prikázania.