DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid

116 Biblické verše o Život

« Žalmy 121:7-8 »
Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého;
Pán ti bude chrániť život.
Pán bude chrániť tvoj odchod i príchod odteraz až naveky.
Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri. Využívajte čas, lebo dni sú zlé.
Ako (sa) vo vode (odlišuje) tvár od tváre,
takisto ľudské srdce od (iného srdca) ľudského.
Lebo žijeme vo viere, a nie v nazeraní.
Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom! Veď viete, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo. Slúžte Pánovi, Kristovi!
Kto sa usiluje o statočnosť a milosrdenstvo,
nachádza život, (statočnosť) a česť.
Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?!
Hynie mi telo i srdce,
no Boh je Boh môjho srdca a podiel večitý.
Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdržiava svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. Nech sa vyhýba zlu a robí dobre, nech hľadá pokoj a usiluje sa oň.
Veď ty si moja sila a moje útočište,
pre svoje meno budeš ma viesť a opatrovať.
Veľmi stráž svoje srdce,
lebo z neho (vyvierajú) žriedla života.
Ukáž mi, Pane, svoje cesty
a pouč ma o svojich chodníkoch.
A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.
Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom.
Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“
Odovzdaj sa Pánovi
a dúfaj v neho;
nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu,
s človekom, čo strojí úklady.
Ten, kto si dáva pozor na ústa, je strážcom svojho života,
kto však rozdrapuje svoje pery, tomu (hrozí) pohroma.
A prikazujem ti, aby si miloval Pána, svojho Boha, kráčal po jeho cestách a zachovával jeho príkazy, ustanovenia a nariadenia. Potom budeš žiť a rozmnožíš sa - a Pán, tvoj Boh, ťa bude žehnať v krajine, do ktorej sa uberáš, aby si ju prevzal do vlastníctva.
Dobrota a milosť budú ma sprevádzať
po všetky dni môjho života.
A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.
Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svätosť, bez ktorej nik neuvidí Pána.
Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.
Kto rozvíja (svoj) um, má svoju dušu rád,
kto zachováva rozumnosť, dobre sa mu povodí.
Putuje cestou k životu, kto dbá na napomenutia,
ale kto si nevšíma dohováranie, ten blúdieva.
Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým životom ukáže svoje skutky v múdrej skromnosti.
Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.

Nepýtaj sa: „Ako to, že predošlé dni boli lepšie ako terajšie?“
Lebo to by si sa nepýtal z múdrosti.
Predošlý12345Ďalší
Biblický verš dňa
Žalmy 119:60
Ponáhľam sa a neváham zachovávať tvoje prikázania.