DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Láske

 • Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé.
 • Nech sa všetko medzi vami deje v láske.
 • Včasráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou,
  lebo sa spolieham na teba.
  Ukáž mi cestu, po ktorej mám kráčať,
  veď svoju dušu dvíham ku tebe.
 • Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti!
 • Láska a vernosť nech ťa nikdy neopúšťajú!
  Priviaž si moje prikázania na hrdlo,
  napíš ich na tabuľu svojho srdca!
  Takto si získaš obľubu a priazeň nevšednú pred Bohom i pred ľuďmi.
 • A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.
 • A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska.
 • My milujeme, pretože on prvý miloval nás.
 • So všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske.
 • A predovšetkým majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska zakrýva množstvo hriechov.
 • Láska nech je bez pretvárky. Nenáviďte zlo, lipnite k dobru.
 • Nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske.
 • Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.
 • A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol.
 • Nech Pán vedie vaše srdcia k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti.
 • Či zabudne žena na svoje nemluvňa
  a nemá zľutovania nad plodom svojho lona?
  I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba.
  Hľa, do dlaní som si ťa vryl,
  tvoje múry sú vždy predo mnou.
 • Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti.
 • Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom.
 • Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá.
 • Na srdce si ma pritlač jak prsteň, sťa pečať na svoje rameno!
  Lebo láska je mocná ako smrť a vášeň lásky tvrdá ako podsvetie.
  Jej páľa - to ohňa plápoly, jej plamene, to Jahveho je žiar.
 • Ak niekto povie: „Milujem Boha,“ a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí.
 • Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov.
 • V láske niet strachu, a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske.
 • Pretože si drahý mojim očiam,
  vzácny a ja ťa milujem,
  vydám ľudí namiesto teba
  a národy za tvoj život.
 • Ale, ako je napísané: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.“

Nebuďte nikomu nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali: veď kto miluje blížneho, vyplnil zákon.
Čítať viac...

Biblický verš dňa

Pestovať statočnosť a rozvahu
sa väčšmi páči Pánovi ako obeta.

Odoberať denne Biblický verš:

Denné upozornenieE-mailFacebookAndroid-appNa vašom webe

Náhodný Biblický verš

Vstaň, zasvieť, veď prišlo tvoje svetlo
a sláva Pánova sa zaskvela nad tebou!
Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček