DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid

31 Biblické verše o Povzbudenie

« »
Preto sa navzájom potešujte a povzbudzujte jeden druhého, ako to aj robíte.
Tí však, čo dúfajú v Pána,
dostávajú novú silu,
získavajú krídla ako orly,
utekať budú a neustanú,
budú putovať a neomdlejú.
Keď budeš brodiť vodami,
budem s tebou,
a keď riekami, nepotopia ťa,
keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa
a plameň nebude horieť na tebe.
Či som ti neprikázal: Buď silný a udatný, neboj sa a neľakaj sa!? Veď Pán, tvoj Boh, je s tebou pri všetkom, čo podnikneš!
Pán, ktorý je vaším vodcom, bude s tebou, nenechá a neopustí ťa. Neboj sa, ani sa neľakaj!
Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy! On nás potešuje v každom našom súžení, aby sme mohli aj my potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, tou útechou, ktorou Boh potešuje nás.
Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.
A tak, moji milovaní bratia, buďte pevní, neochvejní, čoraz horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je daromná v Pánovi.
Svoj zrak upieram na vrchy: príde mi odtiaľ pomoc?
Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem.
Všímajme si jeden druhého, a tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom. Neopúšťajme naše zhromaždenia, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme, a to tým viac, čím viac badáte, že sa blíži ten deň.
Dám ti múdrosť a poučím ťa o ceste,
ktorou máš kráčať;
poradím ti a budem ťa mať stále na očiach.
Vzmužte sa a majte srdce statočné,
vy všetci, čo dúfate v Pána.
Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!
Bdejte, buďte pevní vo viere, vzmužte sa, buďte statoční!
Pri každej tvrdej práci býva zisk,
no prázdny štebot privádza len k žobráctvu.
I keby som mal ísť tmavou dolinou,
nebudem sa báť zlého,
lebo ty si so mnou.
Tvoj prút a tvoja palica,
tie sú mi útechou.
Pretože si drahý mojim očiam,
vzácny a ja ťa milujem,
vydám ľudí namiesto teba
a národy za tvoj život.
Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje.
Veď naše terajšie ľahké súženie prinesie nám nesmierne veľkú váhu večnej slávy.
Čo teda na to povieme? Ak je Boh za nás, kto je proti nám?
Boh trpezlivosti a potechy nech vám dá, aby ste jedni o druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša.
Nech je nad nami dobrotivosť Pána, nášho Boha;
upevňuj dielo našich rúk, dielo našich rúk upevňuj!
Nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dobro a budovanie.
Nepredáva sa päť vrabcov za dva haliere? A Boh ani na jedného z nich nezabudne. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov!
Lebo ak je ochotná vôľa, cení sa podľa toho, čo kto má, a nie podľa toho, čo nemá.

Preto neochabujeme; a hoci náš vonkajší človek chradne, náš vnútorný sa zo dňa na deň obnovuje.
Predošlý12Ďalší
Biblický verš dňa - DailyVerses.net
Biblický verš dňa
1. Timotejovi 6:17
Tým, čo sú bohatí v tomto veku, prikazuj, nech nie sú namyslení a nevkladajú nádej do neistého bohatstva, ale v Boha, ktorý nám hojne dáva všetko na užívanie.
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid