13 Biblické verše o Utešiteľ

« 2. Korinťanom 1:3-4 »
Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy! On nás potešuje v každom našom súžení, aby sme mohli aj my potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, tou útechou, ktorou Boh potešuje nás.
Nenechám vás ako siroty, prídem k vám.
A keď sa v mojom srdci kopia starosti,
vzpružuje ma tvoja potecha.
Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.
Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám.
Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.
V súžení som vzýval Pána
a Pán ma vypočul a vyslobodil.
A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky.
Ja, ja som to, čo vás poteším.
Kto si, že sa bojíš človeka, čo zomrie,
a syna ľudského, čo zhynie ako tráva?
Už nebudú hladovať ani žízniť;
nebude na nich dorážať ani slnko,
ani iná horúčosť,
lebo Baránok, čo je v strede pred trónom,
bude ich pásť a privedie ich k prameňom vôd života.
A Boh im zotrie z očí každú slzu.
Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo.
Lebo ako sa v nás rozmnožujú Kristove utrpenia, tak sa skrze Krista rozhojňuje aj naša útecha.
Boh trpezlivosti a potechy nech vám dá, aby ste jedni o druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša.
Biblický verš dňa - DailyVerses.net
Biblický verš dňa
Príslovia 17:6
Korunou starcov (sú ich synovia a) vnukovia a ozdobou synov (sú) ich otcovia.
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid