DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

71 Biblické verše o Uctievanie

Pane, Bohom si mi, zvelebujem ťa,
chválim tvoje meno,
veď si zázračne uskutočnil dávne ustanovenia s pevnou vernosťou!
Budeš slúžiť Pánovi, svojmu Bohu, aby som požehnal tvoj chlieb, tvoju vodu a oddialil od teba choroby.
Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána. ALELUJA.
O polnoci sa Pavol a Sílas modlili a spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali.
Boh je duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v Duchu a pravde.
Dobroreč, duša moja, Pánovi
a celé moje vnútro jeho menu svätému.
Oslavujte Pána, lebo je dobrý,
lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Bože, ty si môj Boh,
už od úsvitu sa viniem k tebe.
Za tebou prahne moja duša,
za tebou túži moje telo;
ako vyschnutá, pustá zem bez vody.
Figovník síce nerodí a niet ovocia na viničoch, sklamala úroda olív a pole nedodalo pokrm; stratili sa ovce z košiara a v maštaliach nieto dobytka.
Ja však budem plesať v Pánovi, jasať budem v Bohu svojej spásy.
Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou
a nech ťa velebím deň čo deň.
Tebe, Pane, patrí veľkosť i moc,
chvála, veleba a sláva,
veď tvoje, Pane, je všetko na nebi i na zemi, i kráľovstvo;
ty prevyšuješ všetko, si Najvyšší!
Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy! On nás potešuje v každom našom súžení, aby sme mohli aj my potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, tou útechou, ktorou Boh potešuje nás.
Preto si veľký, Pane, Bože; tebe podobného niet a podľa toho, čo sme na vlastné uši počuli, okrem teba niet Boha.
Spievajte Bohu
a jeho meno žalmom velebte.
Pripravte cestu tomu, čo sa vznáša nad oblakmi:
jeho meno je Pán.
Plesajte pred ním; on je otec sirôt a záchranca vdov,
on je Boh vo svojom svätom príbytku.
Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva naveky. Amen.
Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vyslyším vás.
Prečo si smutná, duša moja?
A prečo sa chveješ?
Dúfaj v Pána, lebo ho ešte budem velebiť,
spásu mojej tváre a môjho Boha.
Lebo je napísané: „Ako že žijem, hovorí Pán, predo mnou sa zohne každé koleno a každý jazyk sa bude vyznávať Bohu.
Oslavujte Pána a vzývajte jeho meno,
rozhlasujte jeho skutky medzi národmi.
Vystieram k tebe ruky, za tebou dychtím ako vyprahnutá zem.
Poďte, klaňajme sa a na zem padnime,
kľaknime na kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril.
Nik nie je taký svätý ako Pán, nie, okrem teba niet nikoho, niet Skaly, ako je náš Boh.
Moje ústa ho vzývali a môj jazyk velebil.
Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán.
Pre mňa niet šťastia bez teba.“
Teraz ja, Nabuchodonozor, chválim, vyvyšujem a oslavujem Kráľa nebies,
ktorého všetky činy sú pravda a jeho cesty sú právo a ktorý môže pokoriť tých,
čo kráčajú v pýche.
Biblický verš dňa
Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem; že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!