DailyVerses.net

95 Biblické verše o Boh

« Sofoniáš 3:17 »
Uprostred teba je Pán, tvoj Boh, spásonosný hrdina;
zajasá nad tebou od radosti,
obnoví svoju lásku,
výskať bude od plesania.
Či som ti neprikázal: Buď silný a udatný, neboj sa a neľakaj sa!? Veď Pán, tvoj Boh, je s tebou pri všetkom, čo podnikneš!
Odtiaľ budeš hľadať Pána, svojho Boha, a nájdeš ho, keď ho budeš hľadať z celého srdca a z celej duše.
Lebo ja som Pán, tvoj Boh,
čo ťa za pravicu držím, ktorý ti hovorím:
„Neboj sa, ja ti pomáham.“
Veď kohože mám na nebi?
A keď som pri tebe, nič pozemské ma neteší.
Kedykoľvek ma popadne strach, spolieham sa na teba.
Pane, Bohom si mi, zvelebujem ťa,
chválim tvoje meno,
veď si zázračne uskutočnil dávne ustanovenia s pevnou vernosťou!
Veď ty si moja sila a moje útočište,
pre svoje meno budeš ma viesť a opatrovať.
Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.
My milujeme, pretože on prvý miloval nás.
A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.
Preto si veľký, Pane, Bože; tebe podobného niet a podľa toho, čo sme na vlastné uši počuli, okrem teba niet Boha.
Lebo každý dom musí niekto postaviť; a ten, kto postavil všetko, je Boh.
Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán;
šťastný človek, čo sa utieka k nemu.
Vstaň, zasvieť, veď prišlo tvoje svetlo
a sláva Pánova sa zaskvela nad tebou!
Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať.
Ak niekto povie: „Milujem Boha,“ a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí.
Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá.
Lebo kto nájde mňa (múdrosť),
ten nájde život a dosiahne milosť od Pána.
Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky
a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán.
Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán.
Pre mňa niet šťastia bez teba.“
Nik nie je taký svätý ako Pán,
nie, okrem teba niet nikoho,
niet Skaly, ako je náš Boh.
Pokorte sa pred Pánom a on vás povýši.
Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!
Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh!

Tráva zoschne, kvet zvädne,
ale slovo nášho Boha trvá naveky.
Predošlý1234Ďalší
Biblický verš dňa
Matúš 9:13
Choďte a naučte sa, čo to znamená: »Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.« Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.
E-mail
Facebook
Twitter
Android