DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

95 Biblické verše o Boh (2/4)

« Žalmy 62:7 »
Iba on je moje útočište a moja spása,
moja opora, nezakolíšem sa.
Hľa, ja som Pán, Boh každého tvora;
či je mne nejaká vec nemožná?
Tráva zoschne, kvet zvädne,
ale slovo nášho Boha trvá naveky.
Ako nevieš, ktorou cestou (potiahne) vietor,
(ako nevieš), ako sa tvoria kosti v živote ženy ťarchavej,
celkom tak nevieš, čo urobí Boh, ktorý všetko pôsobí.
Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera.
Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!
A ty spoznáš, že Pán, tvoj Boh, je Boh mocný a verný, ktorý zachováva svoju zmluvu a svoju láskavosť na tisíc pokolení k tým, čo ho milujú a zachovávajú jeho prikázania.
I to pochádza od Pána zástupov, koná zázračne, zveľaďuje múdrosť.
Pán za mňa dielo dokončí.
Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; neopusť dielo svojich rúk.
Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci.
Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi - človek Kristus Ježiš.
O jedno prosím Pána a za tým túžim,
aby som mohol bývať v dome Pánovom
po všetky dni svojho života,
aby som pociťoval nehu Pánovu
a obdivoval jeho chrám.
Hľadajte Pána a jeho moc,
hľadajte vždy jeho tvár.
Naša pomoc v mene Pánovom,
ktorý stvoril nebo i zem.
Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.
Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia.
A aby každý jazyk vyznával: „Ježiš Kristus je Pán!“ na slávu Boha Otca.
Prestaňte už a uznajte, že ja som Boh,
vyvýšený nad národy, vyvýšený nad zem.
Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvo s Bohom?! Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha.
Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska.
Prv než sa vrchy zrodili
a povstali zem i svet, ty,
Bože, si od vekov až naveky.
Čo teda na to povieme? Ak je Boh za nás, kto je proti nám?
Vy ste síce snovali proti mne zlo, ale Boh to obrátil na dobro, aby uskutočnil to, čo je dnes, aby zachránil život mnohým ľuďom.
Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci.
A že ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo svojho Ducha.
Biblický verš dňa
Žalmy 145:18
Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!
Prijať Táto stránka používa cookies