DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

95 Biblické verše o Boh (3/4)

« Efezanom 6:10 »
Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci.
Ak Pán nestavia dom,
márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú.
Ak Pán nestráži mesto,
nadarmo bdejú jeho strážcovia.
Zvelebím, posvätím a oslávim sa pred očami mnohých národov
a budú vedieť, že ja som Pán.
Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého.
A počul som mohutný hlas od trónu hovoriť: „Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi! A bude medzi nimi prebývať; oni budú jeho ľudom a sám Boh - ich Boh - bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu; ani náreku, ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo.“
Pánovo meno je pevnou vežou,
spravodlivý do nej utečie a je bezpečný.
Veď kto je Boh okrem Pána?
Kto je skala okrem nášho Boha?
Dnes teda vedz a vezmi si k srdcu, že Pán je jediný Boh hore na nebi a dolu na zemi, iného niet.
Toto jedno nech vám je, milovaní, zjavné: že u Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň.
Aká hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a vedomosti! Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a nevyspytateľné jeho cesty!
A keď sa kto čo ako dobre skryje, či ho ja nevidím? - hovorí Pán.
Nuž či nezaplňujem ja nebesá? - hovorí Pán.
Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti.
Odvetil mi: „To je Pánovo slovo Zorobábelovi: Nie silou a nie mocou, ale mojím duchom! - hovorí Pán zástupov.“
Nech nás Boh požehná
a nech si ho ctia všetky končiny zeme.
Boháči sa nabiedia a nahladujú,
ale tým, čo hľadajú Pána, nijaké dobro chýbať nebude.
Lebo každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený.
Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána.
Ty, Pane, trváš večne, tvoj trón z pokolenia na pokolenie.
Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje.
Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa,
okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom.
A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.
Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa,
tak moja duša, Bože, túži za tebou.
Kto to spravil? Kto učinil?
Ten, čo rody volá od počiatku.
Ja, Jahve, prvý a ten istý som i posledný.
Pán bude kráľom nad celou zemou. V ten deň bude jedine Pán a jedine jeho meno.
Každý nech sa poddá vyššej moci, lebo niet moci, ktorá by nebola od Boha. A tie, čo sú, ustanovil Boh.
Biblický verš dňa
1. Petrov 4:8
A predovšetkým majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska zakrýva množstvo hriechov.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!
Prijať Táto stránka používa cookies