DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský | Suomi

23 Biblické verše o Úcta

« Príslovia 8:13 »
Bázeň pred Pánom je nenávidieť zlo.
Oproti pýche, nadutosti, ceste zlej a ústam,
ktoré prekrúcajú, prechovávam nenávisť.
Keď máme takéto prisľúbenia, milovaní, očisťme sa od každej poškvrny tela i ducha a posväcujme sa v Božej bázni.
Nezdaj sa múdrym sebe samému.
Boj sa Pána a vyhýbaj sa zlu!
(To) bude (zachovávať) tvoje telo pri zdraví a tvoje kosti vzpružovať.
Odmena poníženej bázne pred Pánom
je bohatstvo a česť a život (pospolu).
Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja,
nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú.
Spanilosť je klam a krása - daromnosť; chválu si zasluhuje žena, čo sa bojí Pána.
A teraz, Izrael, čo žiada od teba Pán, tvoj Boh, ak nie to, aby si sa bál Pána, svojho Boha, aby si kráčal po všetkých jeho cestách, aby si ho miloval a slúžil Pánovi, svojmu Bohu, celým svojím srdcom a celou svojou dušou, aby si zachoval Pánove príkazy a zákony, ktoré ti ja dnes prikazujem, aby ti bolo dobre!
Lepšie je (mať) málo a báť sa Pána,
než veľký poklad, a s ním nepokoj.
Blažený každý, čo sa bojí Pána
a kráča po jeho cestách.
Základom poznania je bázeň pred Pánom,
(len) blázni pohŕdajú múdrosťou a nácvikom.
Pána, svojho Boha, nasledujte, jeho sa bojte a jeho príkazy zachovávajte, jeho počúvajte, jemu slúžte a k nemu sa viňte!
Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.
Výchovou k múdrosti je bázeň pred Pánom,
pred slávou je však pokora.
A keďže sa babice báli Boha, on ich obdaril početným potomstvom.
Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom
a poznať Najsvätejšieho je rozumnosť.
Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti, ktoré má na krídlach uzdravenie. Vtedy vyjdete a budete poskakovať ako teliatka z maštale!
Slovo na záver všetkého, čo si počul:
Boha sa boj a jeho prikázania zachovávaj, lebo to je (povinnosť) každého človeka.
Blažený muž, ktorý sa bojí Pána
a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.
Veď nešťastného musí priateľ ľutovať,
hoci pred Všemocným bázeň potratil.
Nech nás Boh požehná
a nech si ho ctia všetky končiny zeme.
Bohabojnosť je počiatok múdrosti
a múdro robia všetci, čo ju pestujú;
jeho chvála ostáva naveky.
Kiežby tak zmýšľali, aby sa ma báli a zachovávali všetky moje rozkazy v každý čas, aby sa dobre viedlo im aj ich deťom naveky!
Zachovávaj príkazy Pána, svojho Boha, chodievaj po jeho cestách a boj sa ho.
Biblický verš dňa
Izaiáš 53:4
Vskutku on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil, no my sme ho pokladali za zbitého, strestaného Bohom a pokoreného.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!