DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

40 Biblické verše o Zlo

Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo.
Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého;
Pán ti bude chrániť život.
Pán bude chrániť tvoj odchod i príchod odteraz až naveky.
Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla.
Prosím vás, bratia, dávajte si pozor na tých, čo vyvolávajú rozbroje a pohoršenia v protive s učením, ktoré ste prijali, a vyhýbajte sa im.
Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach.
A pokračoval: „Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka.“
Bázeň pred Pánom je nenávidieť zlo.
Oproti pýche, nadutosti, ceste zlej a ústam,
ktoré prekrúcajú, prechovávam nenávisť.
Láska nech je bez pretvárky. Nenáviďte zlo, lipnite k dobru.
Vy ste síce snovali proti mne zlo, ale Boh to obrátil na dobro, aby uskutočnil to, čo je dnes, aby zachránil život mnohým ľuďom.
Hnevajte sa, ale nehrešte! Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom; a nedávajte miesto diablovi!
Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým!
Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte! Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe!
Nezdaj sa múdrym sebe samému.
Boj sa Pána a vyhýbaj sa zlu!
(To) bude (zachovávať) tvoje telo pri zdraví a tvoje kosti vzpružovať.
Vy, čo milujete Pána, majte zlo v nenávisti,
veď on ochraňuje svojich svätých
a vyslobodzuje ich z rúk hriešnika.
Nenávisť vyvoláva rozbroje,
láska však ututláva všetky priestupky.
Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým.
Obmyte, očistite sa, odstráňte mi spred očí zlobu svojich skutkov,
prestaňte robiť zlo!
Toto hovorí Pán zástupov: Spravodlivo prisudzujte právo a preukazujte si vzájomne milosrdenstvo a láskavosť! Vdovy, siroty, cudzincov a chudobných neutláčajte a vo svojich srdciach nezamýšľajte druh druhovi zlo!
A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.
Unikaj pred zlom a dobre rob,
hľadaj pokoj a usiluj sa oň.
Preto odložte všetku nečistotu a akúkoľvek zlobu a v tichosti prijmite zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.
Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti.
Riaď moje kroky podľa tvojho výroku;
nech ma neovláda nijaká neprávosť.
Pán ma vyslobodí zo všetkého zla a zachráni ma pre svoje nebeské kráľovstvo. Jemu sláva na veky vekov. Amen.
A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého.
Biblický verš dňa
Náležite zachovávajte rozkazy, nariadenia a zákony Pána, svojho Boha, ktoré ti dal.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!