DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

39 Biblické verše o Porozumenie

Volaj ku mne a vyslyším ťa
a oznámim ti veľké, nevystihnuteľné veci, o ktorých nevieš.
Trpezlivý (má) veľa rozumu,
prchký však vyvádza (priam) bláznovstvo.
Ako nevieš, ktorou cestou (potiahne) vietor,
(ako nevieš), ako sa tvoria kosti v živote ženy ťarchavej,
celkom tak nevieš, čo urobí Boh, ktorý všetko pôsobí.
Začiatok múdrosti (je): Zadováž si múdrosť
a celým svojím imaním si zadovažuj rozumnosť!
Človeku sa môže zdať, že každá jeho cesta správna je,
lenže srdcia posudzuje Pán.
Dám ti múdrosť a poučím ťa o ceste,
ktorou máš kráčať;
poradím ti a budem ťa mať stále na očiach.
Ak nehľadíme na to, čo je viditeľné, ale na to, čo je neviditeľné; lebo viditeľné je do času, ale neviditeľné je naveky.
V ľudskom srdci je veľa myšlienok,
podarí sa však (iba) rozhodnutie Pánovo.
Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali.
Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte! Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe!
Výklad tvojich slov osvecuje,
maličkým dáva chápavosť.
Ježiš sa na nich zahľadel a povedal im: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné.“
Ako sú nebesá vyvýšené nad zem,
tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest
a moje myšlienky od vašich myšlienok.
Či nevieš? Či si nepočul?
Bohom večnosti je Pán.
On stvoril končiny zeme, neukoná sa, ani neustane,
jeho múdrosť je nevystihnuteľná.
Žijeme, pravda, v tele, ale nebojujeme podľa tela.
Beda tomu, čo sa so svojím tvorcom háda,
jeden črep z črepov zeme.
Či hlina povie tvorcovi: „Čo robíš, veď tvoje dielo nemá rúk?“
Aká hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a vedomosti! Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a nevyspytateľné jeho cesty!
Nech nik v pokušení nehovorí: „Boh ma pokúša.“ Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša.
Vzrastajte v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva i teraz a až do dňa večnosti. Amen.
Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Ježišovi Kristovi. A keď ste Kristovi, ste Abrahámovým potomstvom a podľa prisľúbenia dedičmi.
Sadol si, zavolal Dvanástich a povedal im: „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých.“
Ježiš mu odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“
Veľký si, Pane, a veľkej chvály hoden,
tvoju veľkosť nemožno preskúmať.
Veď tisíc rokov je u teba ako deň včerajší, čo sa pominul,
a ako jedna nočná stráž.
Prv než sa vrchy zrodili
a povstali zem i svet, ty,
Bože, si od vekov až naveky.
Predošlý12Ďalší
Biblický verš dňa
Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!