DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid

39 Biblické verše o Počúvanie

« Jakub 1:19 »
Vedzte, bratia moji milovaní: každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu.
Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“
Volaj ku mne a vyslyším ťa
a oznámim ti veľké, nevystihnuteľné veci, o ktorých nevieš.
A slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
A toto je dôvera, ktorú máme k nemu, že nás počuje, keď o niečo prosíme podľa jeho vôle.
Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vyslyším vás.
Nachádza šťastie, kto sa dáva (dobrým) slovom poučiť,
a blažený je ten, kto sa spolieha na Pána.
Milujem Pána, lebo vypočul môj prosebný hlas,
lebo svoj sluch naklonil ku mne, kedykoľvek som ho vzýval.
A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne! A Boh pokoja bude s vami.
A ak vieme, že nás počuje, nech o čokoľvek prosíme, vieme aj to, že dostaneme, o čo sme ho žiadali.
Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou.
V úzkosti som vzýval Pána
a volal som ku svojmu Bohu.
Zo svojho chrámu počul môj hlas
a moje volanie pred jeho tvárou preniklo k jeho sluchu.
Putuje cestou k životu, kto dbá na napomenutia,
ale kto si nevšíma dohováranie, ten blúdieva.
Teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo.
Veď ku tebe, Pane, sa modlím,
za rána počúvaš môj hlas,
za rána prichádzam k tebe a čakám.
O polnoci sa Pavol a Sílas modlili a spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali.
Ak neposlúchnete, ak nebudete dbať o to a nevezmete si k srdcu,
že máte vzdať česť môjmu menu - hovorí Pán zástupov,
zošlem na vás kliatbu a prekľajem vaše žehnanie.
A už som ho preklial, lebo ste si to nevzali k srdcu.
Zachovaj prikázania svojho otca, syn môj,
a nepohŕdaj naučením svojej matere!
Pána, svojho Boha, nasledujte, jeho sa bojte a jeho príkazy zachovávajte, jeho počúvajte, jemu slúžte a k nemu sa viňte!
Pánove oči hľadia na spravodlivých
a k ich volaniu sa nakláňa jeho sluch.
Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami.
Ak ťa počúvne, získal si svojho brata.
On odvetil: „Napísané je: »Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.«“
A ten, ktorý vám dáva Ducha a robí medzi vami zázraky, robí to na základe skutkov podľa zákona, alebo z poslušnosti viery?
Lebo čo ste povedali vo tme, bude počuť na svetle, a čo ste pošepli v izbách do ucha, bude sa rozhlasovať zo striech.

Hľadal som Pána a on ma vyslyšal
a vytrhol ma zo všetkej hrôzy.
Predošlý12Ďalší
Biblický verš dňa
1. Korinťanom 16:14
Nech sa všetko medzi vami deje v láske.