25 Biblické verše o Trpezlivosť

« 1. Korinťanom 13:4-5 »
Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé.
Trpezlivý (má) veľa rozumu,
prchký však vyvádza (priam) bláznovstvo.
So všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske.
V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.
Ale ak dúfame v niečo, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame.
Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať.
Lepšie je byť trpezlivý ako silák,
(lepšie) sa ovládať, než mesto zaujať.
Odovzdaj sa Pánovi
a dúfaj v neho;
nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu,
s človekom, čo strojí úklady.
Očakávaj Pána a buď statočný;
srdce maj silné a drž sa Pána.
Pán bude za vás bojovať, vy sa budete len diviť.
Pán nemešká s prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká; on je len trpezlivý s vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie.
Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť.
Boh trpezlivosti a potechy nech vám dá, aby ste jedni o druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša.
Lebo len chvíľku trvá jeho hnev,
ale celý život jeho láskavosť.
Podvečer je nám hosťom plač a radosť nad ránom.
Veď ku tebe, Pane, sa modlím,
za rána počúvaš môj hlas,
za rána prichádzam k tebe a čakám.
A preto Pán čaká, aby sa zľutoval nad vami,
a preto sa dvíha, aby vás omilostil,
veď Bohom pravdy je Pán, blažení všetci, čo dúfajú v neho.
Milostivý a milosrdný je Pán,
zhovievavý a dobrotivý nesmierne.
Ale dosiahol som milosrdenstvo, aby na mne na prvom ukázal Ježiš Kristus všetku zhovievavosť ako príklad pre tých, čo v neho uveria pre večný život.
Toto jedno nech vám je, milovaní, zjavné: že u Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň.
Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.
Roztrhnite si srdcia, a nie rúcho,
obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu,
veď je dobrotivý a milosrdný,
trpezlivý a veľmi ľútostivý
a môže odvrátiť nešťastie.
Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.
Prídem čoskoro. Drž sa toho, čo máš, aby ti nik nevzal veniec.
Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou.
Očakávanie spravodlivých (sa premieňa) na radosť,
lež nádej bezbožných sa obracia navnivoč.
Biblický verš dňa - DailyVerses.net
Biblický verš dňa
Kolosanom 4:2
V modlitbe buďte vytrvalí; bdejte pri nej a vzdávajte vďaky!
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid