DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Stvorenie

 • Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou a Duch Boží sa vznášal nad vodami.
 • Veď ty si stvoril moje útroby, utkal si ma v živote mojej matky.
  Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne;
  všetky tvoje diela sú hodny obdivu a ja to veľmi dobre viem.
 • Lebo každý dom musí niekto postaviť; a ten, kto postavil všetko, je Boh.
 • Veď to, čo je v ňom neviditeľné - jeho večnú moc a božstvo -, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí; takže nemajú výhovorky.
 • Ach, Pane, Jahve, pozri; ty si svojou veľkou mocou a svojím vystretým ramenom učinil nebo i zem a tebe nie je nemožná nijaká vec.
 • I požehnal siedmy deň a zasvätil ho, lebo v ňom odpočíval od všetkých diel, ktoré Boh stvoril a urobil.
 • Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva naveky. Amen.
 • Svoj zrak upieram na vrchy: príde mi odtiaľ pomoc?
  Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem.
 • Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali.
 • A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril.
 • Či nevieš? Či si nepočul?
  Bohom večnosti je Pán.
  On stvoril končiny zeme, neukoná sa, ani neustane,
  jeho múdrosť je nevystihnuteľná.
 • Pánovým slovom povstali nebesia
  a dychom jeho úst všetky ich voje.
 • Prv než sa vrchy zrodili
  a povstali zem i svet, ty,
  Bože, si od vekov až naveky.
 • Veď stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia.
 • Všetko urobil vhodne na svoj čas: do srdca im vložil tušenie večnosti, ale nik nemôže vystihnúť dielo, ktoré Boh sám koná od počiatku až do konca.
 • Nato Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba, i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!“
 • Toto je deň, ktorý učinil Pán,
  plesajme a radujme sa z neho.
 • On stavia v nebesiach svoju hornú sieň,
  jej klenbu zasadil do zeme;
  on privoláva vody mora a rozlieva ich po povrchu zeme,
  Jahve je jeho meno.
 • Naša pomoc v mene Pánovom,
  ktorý stvoril nebo i zem.
 • Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové.
 • A všetko tvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou i na mori a všetko, čo je v nich, počul som volať: „Sediacemu na tróne a Baránkovi dobrorečenie a česť, sláva a moc na veky vekov.“
 • Lebo v ňom žijeme, hýbeme sa a sme, ako to aj niektorí z vašich básnikov povedali: »Veď aj jeho pokolenie sme.«
 • On nás zo svojej vôle zrodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotiny jeho stvorenia.
 • Beda tomu, čo sa so svojím tvorcom háda, jeden črep z črepov zeme. Či hlina povie tvorcovi: „Čo robíš, veď tvoje dielo nemá rúk?“
 • Potom Pán, Boh, povedal: „Nie je dobre byť človeku samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná.“

Poďte, klaňajme sa a na zem padnime,
kľaknime na kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril.
Čítať viac...

Biblický verš dňa

Očakávanie, ktoré sa preťahuje, núti srdce chorľavieť,
splnená túžba je však stromom života.

Odoberať denne Biblický verš:

Denné upozornenieE-mailFacebookAndroid-appNa vašom webe

Náhodný Biblický verš

Budete vo všetkom obohatení, na všestrannú štedrosť, a tak sa bude naším prostredníctvom vzdávať vďaka Bohu.Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček

Biblický verš dňa

Očakávanie, ktoré sa preťahuje, núti srdce chorľavieť, splnená túžba je však stromom života.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!