DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Stvorenie

 • Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou a Duch Boží sa vznášal nad vodami.
 • Veď ty si stvoril moje útroby, utkal si ma v živote mojej matky.
  Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne;
  všetky tvoje diela sú hodny obdivu a ja to veľmi dobre viem.
 • Lebo každý dom musí niekto postaviť; a ten, kto postavil všetko, je Boh.
 • Veď to, čo je v ňom neviditeľné - jeho večnú moc a božstvo -, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí; takže nemajú výhovorky.
 • Ach, Pane, Jahve, pozri; ty si svojou veľkou mocou a svojím vystretým ramenom učinil nebo i zem a tebe nie je nemožná nijaká vec.
 • I požehnal siedmy deň a zasvätil ho, lebo v ňom odpočíval od všetkých diel, ktoré Boh stvoril a urobil.
 • Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva naveky. Amen.
 • Svoj zrak upieram na vrchy: príde mi odtiaľ pomoc?
  Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem.
 • Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali.
 • A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril.
 • Či nevieš? Či si nepočul?
  Bohom večnosti je Pán.
  On stvoril končiny zeme, neukoná sa, ani neustane,
  jeho múdrosť je nevystihnuteľná.
 • Pánovým slovom povstali nebesia
  a dychom jeho úst všetky ich voje.
 • Prv než sa vrchy zrodili
  a povstali zem i svet, ty,
  Bože, si od vekov až naveky.
 • Všetko urobil vhodne na svoj čas: do srdca im vložil tušenie večnosti, ale nik nemôže vystihnúť dielo, ktoré Boh sám koná od počiatku až do konca.
 • Veď stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia.
 • Nato Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba, i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!“
 • Toto je deň, ktorý učinil Pán,
  plesajme a radujme sa z neho.
 • On stavia v nebesiach svoju hornú sieň,
  jej klenbu zasadil do zeme;
  on privoláva vody mora a rozlieva ich po povrchu zeme,
  Jahve je jeho meno.
 • Naša pomoc v mene Pánovom,
  ktorý stvoril nebo i zem.
 • Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové.
 • A všetko tvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou i na mori a všetko, čo je v nich, počul som volať: „Sediacemu na tróne a Baránkovi dobrorečenie a česť, sláva a moc na veky vekov.“
 • Lebo v ňom žijeme, hýbeme sa a sme, ako to aj niektorí z vašich básnikov povedali: »Veď aj jeho pokolenie sme.«
 • Beda tomu, čo sa so svojím tvorcom háda, jeden črep z črepov zeme. Či hlina povie tvorcovi: „Čo robíš, veď tvoje dielo nemá rúk?“
 • On nás zo svojej vôle zrodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotiny jeho stvorenia.
 • Potom Pán, Boh, povedal: „Nie je dobre byť človeku samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná.“

Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo.
Čítať viac...

Biblický verš dňa

Smilstvo a akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa ani len nespomenú medzi vami, ako sa patrí na svätých.

Odoberať denne Biblický verš:

Denné upozornenieE-mailFacebookAndroid-appNa vašom webe

Náhodný Biblický verš

Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy
a pochodeň na mojich chodníkoch.
Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček