DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

24 Biblické verše o Bezpečie

« 2. Solúnčanom 3:3 »
Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým.
Pán je moje svetlo a moja spása,
koho sa mám báť?
Pán je ochranca môjho života,
pred kým sa mám strachovať?
Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva
a v tôni Všemohúceho sa zdržiava,
povie Pánovi:
„Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“
Boh je naše útočište a sila
aj najistejšia pomoc v súžení.
Ty si moje útočište,
ochrániš ma pred súžením;
zahrnieš ma radosťou zo spásy.
V pokoji sa ukladám a usínam,
lebo len ty, Pane,
ma necháš odpočívať v bezpečí.
Zlož svoju starosť na Pána
a on ťa zachová; a nikdy nedopustí,
aby bol spravodlivý zmietaný.
Dobrým útočišťom je v deň úzkosti a pozná tých, čo v neho dúfajú.
Prozreteľný (človek) predvída nehodu (a) vyhne sa,
neskúsení (však) idú ďalej (neopatrne) a doplácajú (na svoj nerozum).
Kto chodí bezúhonne, chodí bezpečne,
čie cesty sú však kľukaté, ten sa prezradí.
Pán za mňa dielo dokončí.
Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; neopusť dielo svojich rúk.
Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým.
(Ľud) má myseľ pevnú,
zachoval si mu mier,
mier, veď dúfa v teba.
Svojimi krídlami ťa zacloní
a uchýliš sa pod jeho perute.
Jeho pravda je štítom a pancierom.
Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi!
Lepšie je utiekať sa k Pánovi,
ako sa spoliehať na človeka.
Áno, opojím unavenú dušu a každú roztúženú dušu naplním.
Pánovo meno je pevnou vežou,
spravodlivý do nej utečie a je bezpečný.
Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob
a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.
Iba on je moje útočište a moja spása,
moja opora, nezakolíšem sa nikdy viac.
Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás.
Spievajte Bohu
a jeho meno žalmom velebte.
Pripravte cestu tomu, čo sa vznáša nad oblakmi:
jeho meno je Pán.
Plesajte pred ním; on je otec sirôt a záchranca vdov,
on je Boh vo svojom svätom príbytku.
Áno, uzavriem s vami zmluvu, že už nikdy nezahynie všetko živé vo vodách potopy a že už nikdy nebude potopa, ktorá by spustošila zem.
Pán bude utláčanému útočišťom,
príhodným útočišťom v časoch súženia.
Biblický verš dňa
Žalmy 15:2-3
Ten, čo kráča bez poškvrny a koná spravodlivo, čo z úprimného srdca pravdu hovorí, čo nepodvádza svojím jazykom, nekrivdí svojmu blížnemu, ani ho nepotupuje.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!
Prijať Táto stránka používa cookies