DailyVerses.net

19 Biblické verše o Vykupiteľ

« Sofoniáš 3:17 »
Uprostred teba je Pán, tvoj Boh, spásonosný hrdina;
zajasá nad tebou od radosti,
obnoví svoju lásku,
výskať bude od plesania.
Milujem ťa, Pane, moja sila; Pane, opora moja, útočište moje, osloboditeľ môj. Bože môj, moja pomoc, tebe dôverujem; ty si môj štít, sila mojej spásy a môj ochranca.
Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal
a vyslobodil ich zo všetkých tiesní.
Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené,
a zachraňuje zlomených na duchu.
Túto slobodu nám vydobyl Kristus. Stojte teda pevne a nedávajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva.
Ktorý vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a očistil si vlastný ľud, horlivý v dobrých skutkoch.
Zotriem ako oblak tvoje hriechy
a ako mrak tvoje previnenia,
vráť sa ku mne, áno, vykúpim ťa.
Až keď vás Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní.
Spravodliví majú utrpení veľa,
ale Pán ich vyslobodí zo všetkých.
S jasotom sa chcem tešiť v Pánovi,
duša mi zaplesá v mojom Bohu,
pretože ma zaodial rúchom spásy,
plášťom spravodlivosti ma zahalil
ako ženícha, čo chystá veniec,
ako mladuchu, okrášlenú skvostmi.
Teraz teda už niet odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi; veď zákon Ducha, ktorý dáva život v Kristovi Ježišovi, oslobodil ťa od zákona hriechu a smrti.
Duch Pána, Jahveho, je na mne,
pretože ma Pán pomazal,
poslal ma hlásať radosť ubitým,
obviazať zlomených srdcom,
zajatcom ohlásiť slobodu a spútaným oslobodenie.
Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.
Jasať budú moje pery, keď ti zaspievam,
i moja duša, ktorú si vykúpil.
Pre slávu svojho mena nám pomôž,
Bože, naša spása,
a vysloboď nás;
a pre svoje meno odpusť nám hriechy.
Vy, čo milujete Pána, majte zlo v nenávisti,
veď on ochraňuje svojich svätých
a vyslobodzuje ich z rúk hriešnika.
Ale teraz, keď ste oslobodení od hriechu a stali ste sa Božími služobníkmi, máte z toho úžitok na posvätenie a nakoniec večný život.
Pane, v teba dúfam, nech nie som zahanbený naveky;
vysloboď ma, veď si spravodlivý.
V tvojich rukách je môj osud.
Vytrhni ma z rúk mojich nepriateľov a prenasledovateľov.
Osloboď ma, Pane, od lživých perí a od ľstivého jazyka.
Biblický verš dňa
Žalmy 103:1
Dobroreč, duša moja, Pánovi a celé moje vnútro jeho menu svätému.
E-mail
Facebook
Twitter
Android