DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Odpustenie

 • Kto zatajuje previnenie, ten sa usiluje lásku zachovať,
  kto ďalej o ňom rozpráva, ten odpudzuje priateľov.
 • Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi!
 • Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí.
 • Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy!
 • A môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, sa skloní a bude sa modliť, bude hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, ja vypočujem z neba, odpustím ich vinu a ich zem uzdravím.
 • Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám.
 • Vtedy k nemu pristúpil Peter a povedal mu: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“ Ježiš mu odpovedal: „Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz.“
 • Tomu, kto tají svoje previnenia, povodí sa zle,
  kto sa však vyzná z nich a nechá hriech, dosiahne milosrdenstvo.
 • Lebo ty, Pane, si dobrý a láskavý
  a veľmi milostivý voči všetkým, čo ťa vzývajú.
 • A keď vstanete modliť sa, odpustite, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám váš Otec, ktorý je na nebesiach, odpustil vaše hriechy.
 • Kto je Boh ako ty, ktorý odpúšťaš hriechy,
  prejdeš ponad vinu zvyškov svojho dedičstva?
  Jeho hnev netrvá večne, lebo má záľubu v zľutovaní.
 • Nech je vám teda známe, bratia, že skrze neho sa vám zvestuje odpustenie hriechov. Od všetkého, od čoho vás nemohol ospravedlniť Mojžišov zákon, v ňom je ospravedlnený každý, kto verí.
 • Lebo Pán, váš Boh, je milosrdný a láskavý a neodvráti od vás svoju tvár, ak sa obrátite k nemu.
 • On je zmiernou obetou za naše hriechy; a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.
 • Vyznal som sa ti zo svojho hriechu
  a nezatajil som svoj priestupok.
  Povedal som si: „Vyznám Pánovi svoju neprávosť.“
  A ty si mi odpustil zlobu môjho hriechu.
 • V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov, podľa bohatstva jeho milosti.
 • A odpusť nám naše viny,
  ako i my odpúšťame svojim vinníkom.
 • Roztrhnite si srdcia, a nie rúcho,
  obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu,
  veď je dobrotivý a milosrdný,
  trpezlivý a veľmi ľútostivý
  a môže odvrátiť nešťastie.
 • Kajajte sa teda, obráťte sa, aby sa zotreli vaše hriechy a prišli časy osvieženia od Pána.
 • Peter im povedal: „Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha.“
 • Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu.
 • Keď sa tvoj brat prehreší, pokarhaj ho! Ak sa obráti, odpusť mu! A keď sa aj sedem ráz za deň prehreší proti tebe a sedem ráz sa vráti k tebe a povie: »Ľutujem,« odpusť mu!
 • Nech opustí bezbožný svoju cestu,
  hriešny človek svoje zmýšľanie
  a vráti sa k Pánovi, on sa nad ním zmiluje,
  k svojmu Bohu, veď mnoho odpúšťa!
 • Ale Boh prehliadol časy nevedomosti a teraz zvestuje ľuďom, aby všetci a všade robili pokánie.
 • Vráť sa, odpadlica Izrael, hovorí Pán,
  nebude sa mi na vás mračiť tvár,
  veď som milosrdný, hovorí Pán.
  - Nebudem sa hnevať naveky.

Lenže vo svojom preveľkom zľutovaní nedal si im celkom zahynúť a neopustil si ich, lebo ty si Boh láskavý a milosrdný.
Čítať viac...

Biblický verš dňa

Majetnosť boháča je pevným mestom
preň a sťaby vysoký múr v jeho predstave.

Odoberať denne Biblický verš:

Denné upozornenieE-mailFacebookAndroid-appNa vašom webe

Náhodný Biblický verš

A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení.Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček