DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

1 John 5

Read this Bible chapter online, click here to read.

Bible verses - NIV & NBV


For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith.Want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof.
Who is it that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God.Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?
And this is the testimony: God has given us eternal life, and this life is in his Son.Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon.
Whoever has the Son has life; whoever does not have the Son of God does not have life.Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.
I write these things to you who believe in the name of the Son of God so that you may know that you have eternal life.Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God.
This is the confidence we have in approaching God: that if we ask anything according to his will, he hears us.Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil.
And if we know that he hears us—whatever we ask—we know that we have what we asked of him.En omdat we weten dat hij naar ons luistert, wat we hem ook vragen, weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we hem gevraagd hebben.
We know also that the Son of God has come and has given us understanding, so that we may know him who is true. And we are in him who is true by being in his Son Jesus Christ. He is the true God and eternal life.We weten ook dat de ​Zoon van God​ gekomen is en ons inzicht heeft gegeven om de Waarachtige te kennen. En wij zijn in de Waarachtige, omdat we in zijn Zoon ​Jezus​ ​Christus​ zijn. Hij is de ware God, hij is het eeuwige leven.
Dear children, keep yourselves from idols.Kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden.
Bible verse of the day
colossians 3:23-24
Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
>Read more...