DailyVerses.net
<

2 Thessalonians - KJV & KAT

>
Read this Bible book online, click here to read.

2 Thessalonians 1
2 Thessalonians 2
2 Thessalonians 3

Bible Verses

« 2 Thessalonians 3:5 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KAT
And the Lord direct your hearts into the love of God, and into the patient waiting for Christ.Nech Pán vedie vaše srdcia k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti.
But the Lord is faithful, who shall stablish you, and keep you from evil.Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým.
We are bound to thank God always for you, brethren, as it is meet, because that your faith groweth exceedingly, and the charity of every one of you all toward each other aboundeth.Musíme ustavične vzdávať vďaky Bohu za vás, bratia, ako sa aj sluší, veď vaša viera veľmi vzrastá a vzájomná láska všetkých vás je čoraz väčšia.
Now the Lord of peace himself give you peace always by all means. The Lord be with you all.Sám Pán pokoja nech vám daruje trvalý pokoj v každom ohľade. Pán nech je s vami všetkými.
Whereunto he called you by our gospel, to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ.K čomu vás povolal skrze naše evanjelium, aby ste získali slávu nášho Pána Ježiša Krista.
Comments
Bible verse of the day
For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free; and have been all made to drink into one Spirit.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies