DailyVerses.net

12 Bible Verses about Acknowledging God

« 1. Johanneksen kirje 4:15 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KR92
Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in him, and he in God.Joka tunnustaa Jeesuksen Jumalan Pojaksi, hänessä Jumala pysyy, ja hän pysyy Jumalassa.
Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful.Pysykäämme horjumatta tunnustuksessa ja toivossa, sillä hän, joka on antanut meille lupauksensa, on luotettava.
And every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.Ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi: »Jeesus Kristus on Herra.»
For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved.Sydämen usko tuo vanhurskauden, suun tunnustus pelastuksen.
“The Lord is my portion,” says my soul, “therefore I will hope in him.”Sieluni sanoo: »Herra on kaikkeni, häneen minä turvaan.»
For it is written, “As I live, says the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God.”Onhan kirjoitettu: – Niin totta kuin elän, sanoo Herra, jokainen polvi on notkistuva minun edessäni ja jokainen kieli on ylistävä Jumalaa.
Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called and about which you made the good confession in the presence of many witnesses.Käy uskon jalo kilpailu ja voita omaksesi ikuinen elämä, johon sinut on kutsuttu ja jonka olet tunnustanut päämääräksesi, kun monien todistajien läsnä ollessa lausuit hyvän tunnustuksen.
Because, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva.
I acknowledged my sin to you, and I did not cover my iniquity; I said, “I will confess my transgressions to the Lord,” and you forgave the iniquity of my sin. SelahMinä tunnustin sinulle syntini, en salannut pahoja tekojani. Minä sanoin: »Tunnustan syntini Herralle.» Sinä annoit anteeksi pahat tekoni, otit pois syntieni taakan. (sela)
Who is this King of glory? The Lord of hosts, he is the King of glory! SelahKuka on kirkkauden kuningas? Kirkkauden kuningas on Herra Sebaot! (sela)
The one who conquers will be clothed thus in white garments, and I will never blot his name out of the book of life. I will confess his name before my Father and before his angels.Se, joka voittaa, saa ylleen valkeat vaatteet, enkä minä pyyhi hänen nimeään elämän kirjasta, vaan tunnustan hänet omakseni Isäni ja hänen enkeliensä edessä.
No one who denies the Son has the Father. Whoever confesses the Son has the Father also.Joka kieltää Pojan, hänellä ei ole Isääkään, mutta joka tunnustaa Pojan, hänellä on myös Isä.

Read more

Comments
Let your eyes look directly forward, and your gaze be straight before you.
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies