DailyVerses.net
<

Amos - ESV & NBV

>
Read this Bible book online, click here to read.

Amos 1
Amos 2
Amos 3
Amos 4
Amos 5
Amos 6
Amos 7
Amos 8
Amos 9

Bible Verses

« Amos 5:14 »

NIV KJV ESV NKJV
X
NBV
Seek good, and not evil, that you may live; and so the Lord, the God of hosts, will be with you, as you have said.Zoek het goede, niet het kwade. Dan zullen jullie leven, en dan zal de HEER, de God van de hemelse machten, met jullie zijn, zoals jullie altijd zeggen.
Who builds his upper chambers in the heavens and founds his vault upon the earth; who calls for the waters of the sea and pours them out upon the surface of the earth— the Lord is his name.Hij die in de hemel zijn verheven verblijf heeft gebouwd, hij die het hemelgewelf op de aarde laat rusten, hij die het water van de zee bijeenroept en het uitstort over de aarde - zijn naam is HEER.
For thus says the Lord to the house of Israel: “Seek me and live.”Dit zegt de HEER tegen Israël: Zoek mij en leef!
For the Lord God does nothing without revealing his secret to his servants the prophets.Zo doet God, de HEER, niets zonder dat hij zijn plan heeft onthuld aan zijn dienaren, de profeten.
But let justice roll down like waters, and righteousness like an ever-flowing stream.Laat liever het recht stromen als water, en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek.
Comments
And he answered, “You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind, and your neighbor as yourself.”
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies