DailyVerses.net
TopicsSubscribeRandom Verse
<

Amos - KJV & NBG

>
«Amos 5:14»
Seek good, and not evil, that ye may live: and so the Lord, the God of hosts, shall be with you, as ye have spoken.Zoekt het goede en niet het kwade, opdat gij leeft en aldus de Here, de God der heerscharen, met u zij, gelijk gij zegt.
It is he that buildeth his stories in the heaven, and hath founded his troop in the earth; he that calleth for the waters of the sea, and poureth them out upon the face of the earth: The Lord is his name.Die in de hemel zijn opperzalen heeft gebouwd en zijn gewelf op aarde heeft gegrondvest, die het water der zee heeft opgeroepen en uitgegoten over de oppervlakte der aarde – Here is zijn naam.
For thus saith the Lord unto the house of Israel, Seek ye me, and ye shall live.Want zo zegt de Here tot het huis Israëls: Zoekt Mij en leeft.
Surely the Lord God will do nothing, but he revealeth his secret unto his servants the prophets.Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.
But let judgment run down as waters, and righteousness as a mighty stream.Maar laat het recht als water golven, en gerechtigheid als een immer vloeiende beek.

Bible verse of the day

Let no man deceive himself. If any man among you seemeth to be wise in this world, let him become a fool, that he may be wise.

Random Bible Verse

God is our refuge and strength,
a very present help in trouble.

Bible verse of the day

Let no man deceive himself. If any man among you seemeth to be wise in this world, let him become a fool, that he may be wise.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies